Werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen in de gemeente die er elk voor zorgen dat de gemeente op volle toeren draait!

Evangelisatieteam
Binnen de gemeente is er een Evangelisatieteam actief, dat zich o.a. richt op het coördineren en organiseren van evangelisatieactiviteiten, bijzondere diensten, samenbindende activiteiten voor de gemeente en het uitdelen van Paas- en Kerstgroeten, met name in de wijk De Maten, de wijk rondom de Schalmei.

Werkgroep Zending
Gods missie heeft een gemeente. Wij mogen onderdeel zijn van Gods wereldwijde reddingsplan en zijn daarom dankbaar dat we in het bijzonder mensen vanuit ons midden de wereld in mogen sturen om het Evangelie te delen, in woord en daad. Meer informatie over onze zendelingen.

Werkgroep kinder- en jeugdwerk
Kinderen Gods Liefde leren en samen zijn Woord leren kennen vraagt afstemming tussen de verschillende onderdelen in het kinder- en jeugdwerk. Steeds samen zoeken naar de beste aansluiting bij de verschillende doelgroepen. Gezamenlijke leerlijnen en activiteiten bedenken en afstemmen op elkaar, dat zijn de kerntaken van deze werkgroep.

Werkgroep Visie en Toerusting
Nadenken over de lange termijn planning van de gemeente, het opzetten van nieuwe cursussen, meedenken met andere groepen in de gemeente, helpen structuren te vinden en te beschrijven, de raad ondersteunen bij thema-avonden: activiteiten die vanuit deze werkgroep worden ondernomen.

Werkgroep Kampen helpt Sofia
De gemeente heeft een partnergemeente in Moldavië, de Baptistengemeente in Sofia. De praktische hulp vanuit onze gemeente bestaat uit de inzameling van kleding (2x per jaar) en (financiële) bijstand voor o.a. landbouwprojecten en een naaiatelier.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.