ZORG

In de Baptisten Gemeente Kampen willen we er voor elkaar zijn. Of je nu praktische of financiële hulp nodig hebt of je wilt graag een gesprek over je geestelijk leven. Er zijn verschillende mogelijkheden om jou een helpende hand te bieden. We geloven dat we elkaar tot steun mogen en kunnen zijn.

Diaconaat
Het diaconale team biedt hulp door mensen die hulp nodig hebben te koppelen aan hen die hulp kunnen bieden. Samen zoeken naar oplossingen voor financiële of praktische problemen. Stuur voor vragen een mail naar: diaconaat@baptistenkampen.nl

Pastoraat
Soms zit je met vragen van het leven, vragen over lijden, vreugde en verdriet. Soms heb je spijt. Dan heb je iemand nodig die je in vertrouwen kunt nemen, iemand die naar je luistert en je verhaal verbindt met het verhaal van God.
Het kringenwerk, jeugd- en seniorenwerk kunnen een plek zijn om dit soort dingen te delen. Ook andere activiteiten of avonden bij het leerhuis kunnen met het oog hierop opbouwend zijn.
Het pastoraal team richt zich vooral op langdurige afwezigheid, ziekte, rouw en trouw. Ook als het gaat om geestelijke nood of persoonlijke problemen, waar langere tijd bemoediging en troost nodig is, probeert het pastoraal team (of voorganger) tot hulp te zijn.
Bij acute nood, crisis of bij een sterfgeval kun je rechtstreeks contact opnemen met onze voorganger.
Diaconaat en pastoraat gebeuren onder eindverantwoordelijkheid van de raad, door het diaconale en pastorale team. Wat hen in die gesprekken ter ore komt is vertrouwelijk. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele instanties.
Het pastorale team vergadert onder leiding van de oudste die het taakveld pastoraat onder zijn hoede heeft.
Contactpersoon Jan Scholten, 0683247436 of mail naar: pastoraat@baptistenkampen.nl

Veilige kerk
De Baptistengemeente wil een veilige kerk zijn waar ieders grenzen gerespecteerd worden. De gemeente is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag of misbruik, dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Dit zijn Aart Groen of Geke van Wijnen. Stuur dan een mail naar: vertrouwenspersoon@baptistenkampen.nl.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.