Zorg

In de Baptisten Gemeente Kampen willen we er voor elkaar zijn. Of je nu praktische of financiële hulp nodig hebt of je wilt graag een gesprek over je geestelijk leven. Er zijn verschillende mogelijkheden om jou een helpende hand te bieden. We geloven dat we elkaar tot steun mogen en kunnen zijn.

Elke zondag zijn er mensen die met je willen bidden na afloop van de dienst. Dit gebed is er voor iedereen, jong en oud. Je hoeft geen problemen te hebben om te komen voor gebed, je kunt ook dankpunten inbrengen of vragen om leiding of wijsheid wat betreft je werk of thuissituatie. Misschien wil je bemoedigd of gezegend worden, heb je zorgen of heb je zelf op dit moment geen woorden om te bidden.  Deze bidders staan na afloop van de dienst rechts voor aan in de zaal, bij het podium. Je herkent de bidders aan de badge die zij dragen. Je vertelt kort wat je gebedspunt is en daarna mag je ontspannen luisteren naar de woorden van de bidders.

Diaconaat
Het diaconale team biedt hulp door mensen die hulp nodig hebben te koppelen aan hen die hulp kunnen bieden. Samen zoeken naar oplossingen voor financiële of praktische problemen. Stuur voor vragen een mail naar: diaconaat@baptistenkampen.nl

Pastoraat
Soms zit je met vragen van het leven, vragen over lijden, vreugde en verdriet. Soms heb je spijt. Dan heb je iemand nodig die je in vertrouwen kunt nemen, iemand die naar je luistert en je verhaal verbindt met het verhaal van God.
Het kringenwerk, jeugd- en seniorenwerk kunnen een plek zijn om dit soort dingen te delen. Ook andere activiteiten of avonden bij het leerhuis kunnen met het oog hierop opbouwend zijn.
Het pastoraal team richt zich vooral op langdurige afwezigheid, ziekte, rouw en trouw. Ook als het gaat om geestelijke nood of persoonlijke problemen, waar langere tijd bemoediging en troost nodig is, probeert het pastoraal team (of voorganger) tot hulp te zijn.
Bij acute nood, crisis of bij een sterfgeval kun je rechtstreeks contact opnemen met onze voorganger.
Diaconaat en pastoraat gebeuren onder eindverantwoordelijkheid van de raad, door het diaconale en pastorale team. Wat hen in die gesprekken ter ore komt is vertrouwelijk. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele instanties.
Het pastorale team vergadert onder leiding van de oudste die het taakveld pastoraat onder zijn hoede heeft.
Contactpersoon Harm Bakker pastoraat@baptistenkampen.nl of 06-17386100.

Veilige kerk
De Baptistengemeente wil een veilige kerk zijn waar ieders grenzen gerespecteerd worden. De gemeente is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag of misbruik, dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Dit zijn Aart Groen of Geke van Wijnen. Stuur dan een mail naar: vertrouwenspersoon@baptistenkampen.nl. Wil je meer weten over de rol van de vertrouwenspersoon klik dan op deze link.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.