Oudsten

Wij geloven dat wij als leden van de Baptistengemeente Kampen samen geestelijke verantwoordelijkheid voor de gemeente hebben. In de ledenvergadering worden daarom de belangrijke beslissingen genomen. De ledenvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden. De oudsten vormen het dagelijks bestuur. Belangrijke kwesties worden door de raad of in commissies voorbereid en tijdens de gemeentevergadering aan de gemeente voorgelegd. De oudsten vergaderen normaal gesproken elke eerste en derde dinsdag van de maand. We hebben een vaste voorganger, Maurits Luth. Elke oudste heeft een of meerdere taakvelden onder zijn hoede en is het aanspreekpunt voor alle daaronder vallende activiteiten.

Voorzitter
Jan Scholten
voorzitter@baptistenkampen.nl

Overige leden
Erwin Blok
Maurits Luth
Arend Noordam
Lucas Reinds
Bart Satijn
Henk van der Werf

Secretariaat
Algemene zaken: Klaas van der Kolk secretariaat@baptistenkampen.nl
Ledenadministratie: Gerrit Kwakkel
Secretaresse raad: Marianne van Berkel

Financiën
Penningmeester: Hilde Abma penningmeester@baptistenkampen.nl
Verantwoording: Willem Visser

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.