Contact

RaadOudsten
G. de Bree (voorganger, pastoraat en diaconaat (ad interim)) 06 – 16 13 46 30
voorganger@baptistenkampen.nl
Telefonisch spreekuur: dinsdag- en woensdagmorgen van 8:30u – 9:30u

J.M. Kalle (voorzitter) 038 – 332 88 92 
voorzitter@baptistenkampen.nl

Erwin Blok (diaconaat) 06 – 17596386

R. Duijzer (onderwijs) 038 – 332 55 39
onderwijs@baptistenkampen.nl

Arend Noordam (zending en evangelisatie) 038-3329097
zendingevangelisatie@baptistenkampen.nl

Bart Satijn

J. de Velde Harsenhorst (liturgie en eredienst, communicatie ad interim) 038-454 07 85
communicatie@baptistenkampen.nl

Secretariaat
K. van der Kolk
secretariaat@baptistenkampen.nl

Penningmeester
K.P. Venema 
penningmeester@baptistenkampen.nl
Girorekeningnr: NL75 INGB 0004 8068 63 t.n.v. Baptistengemeente Kampen

Commissie van beheer
W. Visser
cvb@baptistenkampen.nl

De Schalmei
Kopij inleveren: uiterlijk de 2e dinsdag van de maand, met uitzondering van juli
deschalmei@baptistenkampen.nl
Redactie: J.A. van Ham en T. Kuipers

Webbeheer
H. Wolf
webbeheer@baptistenkampen.nl