Contact

RaadOudsten
vacant (voorganger)

Martin Kalle (voorzitter) 038 – 332 88 92 / 06 – 3612 2254  
voorzitter@baptistenkampen.nl

Erwin Blok (diaconaat) 06 – 17596386
diaconaat@baptistenkampen.nl

Henk van de Werf (onderwijs) 038 – 331 69 81 
onderwijs@baptistenkampen.nl

Arend Noordam (zending en evangelisatie) 038 – 332 90 97
zendingevangelisatie@baptistenkampen.nl

Bart Satijn (eredienst en communicatie) 06 – 2050 0662
communicatie@baptistenkampen.nl

Jan Scholten (pastoraat) 038 – 337 94 15 
pastoraat@baptistenkampen.nl

Secretariaat
K. van der Kolk
secretariaat@baptistenkampen.nl

Penningmeester
K.P. Venema 
penningmeester@baptistenkampen.nl
Girorekeningnr: NL75 INGB 0004 8068 63 t.n.v. Baptistengemeente Kampen

Commissie van beheer
W. Visser
cvb@baptistenkampen.nl

De Schalmei
Kopij inleveren: uiterlijk de 2e dinsdag van de maand, met uitzondering van juli
deschalmei@baptistenkampen.nl
Redactie: J.A. van Ham en T. Kuipers

Webbeheer
H. Wolf
webbeheer@baptistenkampen.nl