Contact

RaadOudsten
G. de Bree (voorganger, pastoraat) 06 – 16 13 46 30 voorganger@baptistenkampen.nl
Telefonisch spreekuur: dinsdag- en woensdagmorgen van 8:30u – 9:30u
J.A. de Vos (voorzitter, zending, evangelisatie en eredienst, interim diaconaat) 038 – 332 80 45 zendingevangelisatie@baptistenkampen.nl
J.M. Kalle (kinder- en jeugdwerk) 038 – 332 88 92  kinderjeugdwerk@baptistenkampen.nl
R. Duijzer (onderwijs) 038 – 332 55 39 onderwijs@baptistenkampen.nl
J. de Velde Harsenhorst (liturgie en eredienst, communicatie) 038-454 07 85 communicatie@baptistenkampen.nl

Secretariaat
K. van der Kolk secretariaat@baptistenkampen.nl

Penningmeester
A. van den Berg penningmeester@baptistenkampen.nl
Girorekeningnr: NL75 INGB 0004 8068 63 t.n.v. Baptistengemeente Kampen

Commissie van beheer
W. Visser cvb@baptistenkampen.nl

De Schalmei
Kopij inleveren: uiterlijk de 2e dinsdag van de maand, met uitzondering van juli
deschalmei@baptistenkampen.nl
Redactie: J.A. van Ham en T. Kuipers

Webbeheer
H. Wolf webbeheer@baptistenkampen.nl