Diensten

Iedere zondag is er om 9:00 en 11:00 dienst in de Schalmei. Je bent van harte welkom aan de Triangel 1 in Kampen!

Lukt het niet om erbij te zijn? Daar hebben we wat op verzonnen! Via de Youtubestream kan je de dienst van 9:00 thuis meekijken of luisteren.

Heb je vragen over de zondagse diensten?
Neem dan contact met ons op.

Bijdragen aan de collecte?
Gebruik de Givt app en selecteer ‘Baptistengemeente Kampen’. Of scan onderstaande QR code als je dat makkelijker vindt:

Als u onderdeel bent van de gemeente is een vaste maandelijkse afschrijving het handigst:
NL75INGB0004806863 t.n.v. Baptistengemeente Kampen o.v.v. ‘maandelijkse bijdrage’.

De zaal is open vanaf respectievelijk 8:30 en 10:30. Om 9:00/11:00 gaan we zingen, daarna gebed, zingen, kindermoment, de collecte, wat uitgebreider zingen, schriftlezing en de preek, we bidden met en voor elkaar en na de zegen drinken we nog gezellig een kop koffie of thee. Wie er spreekt kun je vinden onder Agenda. Centraal staat de ontmoeting met God en met elkaar. Je kunt na de dienst altijd vragen stellen aan één van de oudsten of één van de gastvrouwen. Ze zijn herkenbaar aan een witte badge.

Avondmaal
De viering van het Avondmaal houden we op de eerste zondag van de maand. Acht keer per jaar in aansluiting op de zondagmorgendienst en vier keer per jaar in een speciale avonddienst, die om 19:00 begint.

We nodigen iedereen uit deel te nemen aan de Maaltijd die Jezus belijdt als haar of zijn persoonlijke Redder en Heer en/of als je gewoon bent deel te nemen in je eigen gemeente. We leren je graag kennen en kunnen tijdens de dienst vragen of je jezelf even wilt voorstellen. Als je dat een te hoge drempel vindt kunnen we dat begrijpen en vragen we je even contact op te nemen met onze voorganger.

Crèche en zondagschool

Tijdens de dienst is er crèche en zondagschool. Kinderen van 0 – 3 jaar kunnen vanaf 8.45 uur naar één van de nevenruimten worden gebracht. De baby’s hebben hun eigen ruimte. De peuters worden opgevangen in de peuterspeelzaal in het gebouw. De kinderen van 4 – 12 jaar gaan eerst mee in de dienst. Na het kindermoment gaan zij onder begeleiding van de zondagschoolleiding naar hun eigen ruimtes. Je kunt dan rustig even meelopen met je kind en later weer terugkomen in de dienst.

Doventolk
Ben je doof of slechthorend en wil je graag onze diensten bezoeken? Neem dan contact op met onze coördinator doventolkteam, Mariska Vos, via doventolk@baptistenkampen.nl. Er is ringleiding aanwezig.

Vertaling | Translation
Let op! Voor wie het nodig heeft, wordt de dienst integraal vertaald naar het Engels. Hiervoor zijn er headsets beschikbaar. Deze zijn af te halen bij de koster. | The service will be translated into English for those who need it. For this purpose, headsets are available to be picked up at the usher.

Radio-uitzendingen via radio IJsselmond
Onze kerkdiensten zijn altijd live te beluisteren via internet. Maar een aantal keren per jaar wordt er ook een programma van onze Baptistengemeente uitgezonden via radio IJsselmond. Op zondagmorgen en bijzondere feestdagen van 9:00-12:00 uur te beluisteren op 106.4 FM, in de rubriek: “In en om de kerk”. Van 9:00-10:00 een samengesteld programma, met vervolgens een eerder opgenomen kerkdienst, tussen 10:00-11:30. Tot slot is er van 11:30-12:00 nog een kinderprogramma.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Tijdens de zomervakantie is er 's zondags maar één dienst en wel om 10:00u.

Het gaat dan om

  • 21 juli
  • 28 juli
  • 4 augustus
  • 11 augustus
  • 18 augustus
  • 25 augustus