Voorganger

Maurits Luth

Maurits Luth (1990) is in het voorjaar van 2020 met zijn vrouw en twee dochtertjes komen wonen in onze mooie Hanzestad. Zij wisten zich geroepen om onze gemeente te komen dienen, nadat Maurits eerst twee Drentse baptisten gemeenten heeft gediend als voorganger en gemeenteopbouw-werker van 2015-2020. Maurits is na zijn middelbare school twee jaar op zendingsreis geweest met Operatie Mobilisatie, in Azië en in het Midden-Oosten. De mooie en goede dingen die God wereldwijd aan het doen was raakte hem in die twee jaar en bevestigde hem daarna in zijn keuze voor een theologie-studie aan de Christelijk Gereformeerde Universiteit (Bachelor) en aan Tyndale Theological Seminary (Master), in combinatie met het kerkelijk diploma van het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

Maurits

Maurits: “Wat genieten we van deze heerlijke stad, met zoveel historie en natuur! Zo veelzijdig als de stad is, is ook de baptisten gemeente en we ervaren het als een voorrecht om samen al die potentie in te zetten voor een nog mooiere toekomst. We hebben de gemeente hier leren kennen als betrokken en uitnodigend, met een open blik naar buiten, met ook plaats voor kwetsbaarheid en goede grond om te groeien in je geloof. Nou, daar kan je als voorganger toch best mee verder?”

Maar voordat er gedacht kan worden dat het alleen maar ‘blinkt van schoonheid’ in de stad en in de kerk, haast de pastor zich te zeggen: “Natuurlijk is het goed om realistisch en eerlijk te zijn over jezelf: gemeente-zijn en voorganger-zijn is niet altijd gemakkelijk: het gaat om grote dingen, ook emotionele kwesties, en je hebt met veel verschillende mensen te maken. Toch ervaar ik in het gemeente-werk de grote diversiteit als positief voor mezelf. In feite mag je mensen – in de volle breedte van hun bestaan, van begin tot eind – ontmoeten en op weg helpen in hun leven en in de navolging van Jezus. Het is toch prachtig om de hele dag door met zoiets essentieels – God en mensen – bezig te mogen zijn?” Naast leidinggeven, preken en pastoraat in de gemeente kreeg Maurits bij aanvang van zijn werk in Kampen ook het verzoek om namens de baptisten gemeente meer verbinding te zoeken met de stad én met de vele andere kerken in Kampen. Iets wat goed bij hem past.

Maurits: “Het doet me pijn als ik mensen en kerken langs elkaar heen zie leven. Of positiever geformuleerd: ik geniet van de vele verbindingen die ik mag zoeken en leggen: tussen God en mensen, tussen de Bijbel en het alledaagse leven, tussen oud en jong, tussen kerk en samenleving. Mijn passie is ook zorgen voor Bijbel-verklarende prediking en inspirerend onderwijs op een manier die alle mensen uitdaagt om Jezus radicaal na te volgen, in alle gebieden van het leven. Waardoor de fijne zondag ook écht wat te maken heeft met die weerbarstige maandag. Uit liefde voor God en mensen wil ik zo mensen dienen met mijn bezonnenheid, authenticiteit en pastorale bewogenheid. Ik hoop en bid dat ik zo mijn eigen roeping kan verbinden met de roeping van de gemeente, namelijk: om discipelen te maken onder alle volken, tot Zijn eer.”

Maurits is ook goed bereikbaar voor iedereen die niet verbonden is aan onze gemeente, voor vragen, spreekbeurten, begeleiding, een luisterend oor, gesprek, kop koffie of een wandeling. Of een combinatie van dat alles. Mail dan even naar voorganger@baptistenkampen.nl of neem contact op via Whatsapp/telefoon (06-10151777), Instagram of Facebook.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.