Pionieren

Update! Voorjaar 2024 in Dronten en IJsselmuiden…

1. Alpha
De prioriteit ligt bij missie! Dus in het voorjaar van 2024 starten we graag in beide dorpen met het aanbieden van een Alpha-cursus, een introductiecursus tot het christelijk geloof. Dat doen we, omdat we de mensen van de missiegroepen en van de gemeente willen aanmoedigen om in hun eigen kring mensen uit te nodigen. Getuige van Jezus ben je in je éigen unieke omgeving allereerst – daar heb ‘jíj’ de meeste invloed! We geloven stellig dat een gemeente niet pas/al geslaagd is als zij samenkomt op zondag, maar pas als zij een goede groei-plaats is waar volgers van Jezus nieuwe volgers maken! De V van
V-olgen!
De eerste Alpha-avond in IJsselmuiden is op D.V. 26 februari en in Dronten is dat al op 1 februari. Ken je mensen in Dronten of IJsselmuiden die je hier graag op wijst? Geef het door aan Marco (Dronten – 06-33636146) of Gernand (IJsselmuiden – 06-41256156). Wil je een bijdrage leveren in welke zin dan ook, laat het ook weten!

2. Samenkomen
Ondertussen is er binnen de missiegroepen veel gebeurd aan groepsvorming. Die gezonde groepsvorming versterken we in het aankomende half jaar door als missiegroep bij elkaar te (blijven) komen. De kracht van een kleine groep geeft veel onderlinge verbinding. Op deze manier willen we bouwen aan een (Alpha-)cultuur die we voor ogen hebben voor de gemeenschap die zich gaat vormen op de langere duur: een cultuur van gastvrijheid, uitstrekken naar de Heilige Geest, prioriteit bij missie, Jezus-gericht en discipelschap.
Door dat samenkomen nu ook eens periodiek op zondagochtend te gaan doen kunnen we voorzichtig ontdekken hoe het is als we ook de kinderen en tieners van de gezinnen mee nemen. Dat geeft al een hele andere dynamiek… Tijdens deze samenkomst nemen we de tijd voor gebed en aanbidding door zingen en kijken we naar een preek via YouTube, vanuit de Baptistengemeente Kampen. Deze preek is dan door Maurits (in de rol van voorganger én pionier) zó toegespitst dat we er in Dronten en IJsselmuiden ook goed over door kunnen praten. Het liefst onder genot van een goede lunch met elkaar (leve de V van V-erbinden!). Als dat samenkomen in dit voorjaar verder in de steigers raakt en als we ons door de Geest geleid weten kan dat ook een volgende stap zijn richting samenkomsten waarin we (in het najaar) ook beter gastvrij de deuren kunnen openen voor andere (nieuwe) gelovigen.
De eerste samenkomst-ochtend is voor zowel Dronten als IJsselmuiden op 4 februari 2024 gepland.

3. Verder vooruitkijken
Ondertussen blijven de missiegroepen onder leiding van de lokale kartrekkers en de moedergemeente (kernteam en raad) nadenken over toekomst in de verte, maar ook over de diepte van onze fundamenten. Theologische en ethische duidelijkheid voor eventuele nieuwkomers komt op papier en gedachten over redenen waarom je eigenlijk wel óf niet moet willen samenkomen moeten nog verder vorm krijgen. Pionieren, nieuwe grond betreden betekent veel kansen om het ‘anders’ aan te pakken – maar wat is het beste uit al die mogelijkheden? En met welke snelheid of traagheid? Met andere woorden: welke weg wijst God vooruit? We waarderen elk gebed van iedere gelovige enorm dat ons bij het beantwoorden van die vraag zal helpen!
Tot die tijd zetten we voorzichtig dus twee nieuwe stappen waarvan we geloven dat ze goed zijn en in lijn met wat God van ons vraagt: nieuwe volgers maken van Jezus én samenkomen om Hem te zoeken.

Missiegroep IJsselmuiden
Missiegroep Dronten

Vragen of meebouwen?
Hopelijk geef de tekst hier wat meer uitleg over wat we doen. Maar misschien wil je nog steeds een vraag kwijt? We horen graag van je en zijn dol op koffie. Of misschien wil je – op welke manier dan ook – een bijdrage leveren aan deze stap van geloof? Laat het weten aan Maurits, onze voorganger in Kampen en tevens pionier voor de missiegroepen in Dronten en IJsselmuiden. Je kan hem bereiken via 06-10151777 of voorganger@baptistenkampen.nl.

Hoe het begon…

We hebben een droom! Maar liepen eerst aan tegen wat onhandige dingen… Al flink wat jaren bleek ons kerkgebouw aan de Triangel 1 aan de krappe kant. Vooral de lokalen voor kinderen, maar ook de kerkzaal was zondag na zondag afgeladen. Elkaar nog even goed spreken na de dienst met de koffie – waar we eigenlijk zo van houden – kwam in de drukte ook onder druk te staan. Een gezegend luxe-probleem, wel te verstaan!

Dwars door het tumult van de corona-periode kenden we een verassende groei in aantallen mensen die met ons opgingen, wat ons noodzaakte om te kiezen voor dubbele diensten op zondag. De ongeveer 750 mensen die we rijk zijn kunnen we nu op zondag in ieder geval beter kwijt. Maar… met de groei van de gemeente kwam de onderlinge verbondenheid en de ruimte voor discipelschap-relaties wel onder druk te staan. En dat vinden we nu juist zo belangrijk! Daarom willen we ervoor waken om straks nóg meer ‘diensten te gaan draaien’ en zo hard bezig te zijn met ‘kerkje spelen’ of te belanden in een groter gebouw, waar je elkaar nog minder tegenkomt. Kerk ben je immers zeker niet alleen op zondag, maar wordt juist zichtbaar in onderlinge relaties in het alledaagse leven.

We zijn God ontzettend dankbaar dat we ongekend gezegend zijn met veel mensen, maar ook met veel inzet en veel verschillende gaven. Het idee is alleen dat we die gaven niet opstapelen op één plek waardoor niemand ze echt goed gebruiken kan, maar juist inzetten om elkaar op te bouwen. Bovendien geloven we – en dat zit diep in ons baptisten-DNA – in de kracht van lokaal geloven, in je eigen directe kring getuige van Jezus zijn. Daardoor klopt ons hart het hardst: door de wetenschap dat we als kerk geen doel op zichzelf zijn, maar een middel. Een plaats waar we samen leven als discipelen, als leerlingen van Jezus die anderen uitnodigen om óók Jezus te gaan volgen. Uiteindelijk zoeken we dus geen oplossing voor het probleem van ons ruimtegebrek. Maar verkondigen we graag op zoveel mogelijk plekken voor het probleem dat alle mensen hebben dé oplossing: Jezus Christus.

Zoals je je kan voorstellen: dat was de afgelopen jaren best een zoektocht, maar het bracht ons (terug) naar de kern van wie we willen zijn. We zouden het zo verwoorden:

Als baptistengemeente Kampen zijn wij
een levende gemeenschap
van Jezus-volgers,
die zich aan God en aan elkaar verbinden
om Zijn Naam te verkondigen in Kampen, haar omstreken en wereldwijd,
tot verheerlijking van God.

Maar wat is er dan voor nodig, om dát meer te bereiken? Om een gemeente te zijn waar V-erheerlijken, V-erkondigen,
V-erbinden en V-olgen centraal staat?

De officiële start: najaar 2023

Rekenend op onze eigen zwakheid en vooral op veel van Gods genade ontstond de gedachte dat het daarom goed zou zijn om de IJsselmuidenaren en Drontenaren uit onze gemeente aan te sporen om in hun eigen woonplaatsen samen te gaan komen. Na een fase van oriëntatie en voorbereiding door een kernteam en veel gebed werden we hierin ook door God op bemoedigende manieren bevestigd.

Alpha Nederland wilde ons hierin graag ondersteunen. Met name ook om direct, vanaf het begin te werken aan een missionaire cultuur in de beide gemeenschappen. Een cultuur van gastvrijheid, mensen uitnodigen en veel verwachting van de Heilige Geest en gebed. Wereldwijd heeft Alpha met gemeentestichting veel ervaring mogen opdoen, en nu dus ook meer in Nederland.

In het najaar van 2023 zijn de twee missiegroepen een half jaar intensief met elkaar opgetrokken en toegerust. Ze hebben elkaar leren kennen, beter ontdekt wat God van hen vraagt en kregen handvatten voor volgende stappen. Deze missiegroepen bestaan uit (voornamelijk) IJsselmuidenaren en Drontenaren uit de baptistengemeente Kampen die zich toerusten om te komen tot een missionaire gemeenschap van Jezus-volgers in Dronten en IJsselmuiden. Met een nieuw initiatief hopen we vooral nieuwe mensen te ontmoeten die Jezus nog niet kennen en ook weg te blijven bij het ‘recyclen van christenen uit andere kerken.’ Daarom hebben we in beide dorpen ook twee mooie avonden gehad in ditzelfde najaar, waar alle christelijke leiders uit de beide dorpen voor waren uitgenodigd. De interkerkelijke samenwerking die er al is versterken we graag met onze bijdrage. Ook is er dit najaar contact gezocht met de Alpha-cursussen die al worden gegeven in de buurt, voor een goede afstemming.

Waarom gemeentestichting?

Als je de Bijbel leest (met name het boek Handelingen) zie je dat gemeentestichting altijd begrepen is als een vanzelfsprekende manier om gehoor te geven aan de Grote Opdracht die Jezus gaf. Tim Keller schrijft dat dit voor deze tijd niet minder zo hoeft te zijn:

‘Het krachtige, doorgaande werk van het stichten van nieuwe gemeentes is bijna de meest cruciale strategie voor één: de numerieke groei van het Lichaam van Christus in een stad en twee: de voortgaande grootschalige vernieuwing en herleving van bestaande kerken in een stad. Niets anders, zoals grote campagnes, evangelisatie-avonden, interkerkelijke bewegingen, denominale adviezen, groeiende megakerken of kerkvernieuwings-initiatieven – zal in de buurt komen van de consistente impact zoals dynamische gemeentestichting dat heeft.’
– Tim Keller

Maar ook Charles Spurgeon preekte al, in 1865:
‘We moedigen onze leden aan om te vertrekken om andere kerken te stichten, meer nog: we willen hen daartoe overtuigen om dat te doen. We vragen van ze om uitgestrooid over het land te worden om het goede zaad te worden, dat God zal zegenen. Ik geloof dat zo lang als wij daarmee doorgaan, het ons goed zal gaan.’
– Charles Spurgeon

Kort opgesomd weten we ons ook gesterkt door deze stappen, om de volgende redenen voor gemeentestichting. We leren door de sociologie, theologie en (kerk)geschiedenis dat:

 1. Het simpelweg past bij de Grote Opdracht, het werk van Jezus en ook van Paulus.
 2. Nieuwe gemeenten weten, volgens onderzoek, nieuwe (soorten) inwoners vaak beter te bereiken.
 3. Nieuwe gemeenten voelen zich, volgens onderzoek, meer dan bestaande gemeenten genoodzaakt om gevoelig te zijn voor vragen en noden die leven bij mensen die Jezus nog niet kennen.
 4. Nieuwe gemeenten brengen door nieuwe ervaringen (en ook goede) ideeën naar voren binnen het Lichaam van Christus.
 5. Nieuwe gemeenten bieden een geweldige bron om nieuwe geestelijke leiders te identificeren en toe te rusten.
 6. Nieuwe gemeenten zijn vaak een aanjager voor leden van bestaande gemeenten. 7. Gemeentestichting bepaalt bestaande kerken om te blijven denk in het bredere kader van het Koninkrijk en de Grote Opdracht.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Tijdens de zomervakantie is er 's zondags maar één dienst en wel om 10:00u.

Het gaat dan om

 • 21 juli
 • 28 juli
 • 4 augustus
 • 11 augustus
 • 18 augustus
 • 25 augustus