Pionieren

Aanleiding tot gemeentestichting
We hebben een droom! Maar liepen eerst aan tegen wat onhandige dingen… Al flink wat jaren bleek ons kerkgebouw aan de Triangel 1 aan de krappe kant. Vooral de lokalen voor kinderen, maar ook de kerkzaal was zondag na zondag afgeladen. Elkaar nog even goed spreken na de dienst met de koffie – waar we eigenlijk zo van houden – kwam in de drukte ook onder druk te staan. Een gezegend luxe-probleem, wel te verstaan!

Dwars door het tumult van de corona-periode kenden we een verassende groei in aantallen mensen die met ons opgingen, wat ons noodzaakte om te kiezen voor dubbele diensten op zondag. De ongeveer 750 mensen die we rijk zijn kunnen we nu op zondag in ieder geval beter kwijt. Maar… met de groei van de gemeente kwam de onderlinge verbondenheid en de ruimte voor discipelschap-relaties wel onder druk te staan. En dat vinden we nu juist zo belangrijk! Daarom willen we ervoor waken om straks nóg meer ‘diensten te gaan draaien’ en zo hard bezig te zijn met ‘kerkje spelen’ of te belanden in een groter gebouw, waar je elkaar nog minder tegenkomt. Kerk ben je immers zeker niet alleen op zondag, maar wordt juist zichtbaar in onderlinge relaties in het alledaagse leven.

We zijn God ontzettend dankbaar dat we ongekend gezegend zijn met veel mensen, maar ook met veel inzet en veel verschillende gaven. Het idee is alleen dat we die gaven niet opstapelen op één plek waardoor niemand ze echt goed gebruiken kan, maar juist inzetten om elkaar op te bouwen. Bovendien geloven we – en dat zit diep in ons baptisten-DNA – in de kracht van lokaal geloven, in je eigen directe kring getuige van Jezus zijn. Daardoor klopt ons hart het hardst: door de wetenschap dat we als kerk geen doel op zichzelf zijn, maar een middel. Een plaats waar we samen leven als discipelen, als leerlingen van Jezus die anderen uitnodigen om óók Jezus te gaan volgen. Uiteindelijk zoeken we dus geen oplossing voor het probleem van ons ruimtegebrek. Maar verkondigen we graag op zoveel mogelijk plekken voor het probleem dat alle mensen hebben dé oplossing: Jezus Christus.

Zoals je je kan voorstellen: dat was de afgelopen jaren best een zoektocht, maar het bracht ons (terug) naar de kern van wie we willen zijn. We zouden het zo verwoorden:

Als baptistengemeente Kampen zijn wij
een levende gemeenschap
van Jezus-volgers,
die zich aan God en aan elkaar verbinden
om Zijn Naam te verkondigen in Kampen, haar omstreken en wereldwijd,
tot verheerlijking van God.

Maar wat is er dan voor nodig, om dát meer te bereiken?

Start van gemeentestichting: 2023-2024
Rekenend op onze eigen zwakheid en vooral op veel van Gods genade ontstond de gedachte dat het daarom goed zou zijn om de IJsselmuidenaren en Drontenaren uit onze gemeente aan te sporen om in hun eigen woonplaatsen samen te gaan komen. Na een fase van oriëntatie en voorbereiding door een kernteam en veel gebed werden we hierin ook door God op bemoedigende manieren bevestigd.

Alpha Nederland wilde ons hierin graag ondersteunen. Met name ook om direct, vanaf het begin te werken aan een missionaire cultuur in de beide gemeenschappen. Een cultuur van gastvrijheid, mensen uitnodigen en veel verwachting van de Heilige Geest en gebed. Wereldwijd heeft Alpha met gemeentestichting veel ervaring mogen opdoen, en nu dus ook meer in Nederland.

In het najaar van 2023 zetten we de training voort van twee missiegroepen. Deze missiegroepen bestaan uit (voornamelijk) IJsselmuidenaren en Drontenaren uit de baptistengemeente Kampen die zich toerusten om te komen tot een missionaire gemeenschap van Jezus-volgers in Dronten en IJsselmuiden. Met een nieuw initiatief hopen we vooral nieuwe mensen te ontmoeten die Jezus nog niet kennen en ook weg te blijven bij het ‘recyclen van christenen uit andere kerken.’

Missiegroep BG Campus – IJsselmuiden
Missiegroep BC Campus – Dronten

En daarna? Daarna starten we D.V. in het voorjaar van 2024 in beide dorpen met het aanbieden van een Alpha-cursus, een introductiecursus tot het christelijk geloof. Dat doen we, omdat we de mensen van de missiegroepen en van de gemeente willen aanmoedigen om in hun eigen kring mensen uit te nodigen. Naast de Alpha-cursus zouden we daarna ook bijvoorbeeld op zondag al een ontmoeting kunnen hebben met elkaar, op een eenvoudige en ontspannen manier.

Pionieren betekent ook: nog heel veel niet duidelijk en uitgekristalliseerd hebben. Daarom ervaren we het ook als een groot avontuur van geloof, léren door vallen-en-opstaan, en groeien we steeds meer in ons vertrouwen op God, op Zijn plan en Zijn timing en voorzienigheid. Dus één ding weten we zeker: het gaat er heel anders uitzien dan we ons nu ook maar zouden kunnen voorstellen!

Waarom gemeentestichting?
Als je de Bijbel leest (met name het boek Handelingen) zie je dat gemeentestichting altijd begrepen is als een vanzelfsprekende manier om gehoor te geven aan de Grote Opdracht die Jezus gaf. Tim Keller schrijft dat dit voor deze tijd niet minder zo hoeft te zijn:

‘Het krachtige, doorgaande werk van het stichten van nieuwe gemeentes is bijna de meest cruciale strategie voor één: de numerieke groei van het Lichaam van Christus in een stad en twee: de voortgaande grootschalige vernieuwing en herleving van bestaande kerken in een stad. Niets anders, zoals grote campagnes, evangelisatie-avonden, interkerkelijke bewegingen, denominale adviezen, groeiende megakerken of kerkvernieuwings-initiatieven – zal in de buurt komen van de consistente impact zoals dynamische gemeentestichting dat heeft.’
– Tim Keller

Maar ook Charles Spurgeon preekte al, in 1865:

‘We moedigen onze leden aan om te vertrekken om andere kerken te stichten, meer nog: we willen hen daartoe overtuigen om dat te doen. We vragen van ze om uitgestrooid over het land te worden om het goede zaad te worden, dat God zal zegenen. Ik geloof dat zo lang als wij daarmee doorgaan, het ons goed zal gaan.’
– Charles Spurgeon

Kort opgesomd weten we ons ook gesterkt door deze stappen, om de volgende redenen voor gemeentestichting. We leren door de sociologie, theologie en (kerk)geschiedenis dat:

  1. Het dus simpelweg past bij de Grote Opdracht, het werk van Jezus en ook van Paulus.
  2. Nieuwe gemeenten weten nieuwe (soorten) inwoners vaak beter te bereiken
  3. Nieuwe gemeenten voelen zich meer dan bestaande gemeenten genoodzaakt om gevoelig te zijn voor vragen en noden die leven bij mensen die Jezus nog niet kennen
  4. Nieuwe gemeenten brengen nieuwe (en vaak ook goede) ideeën naar voren binnen het Lichaam van Christus
  5. Nieuwe gemeenten bieden een geweldige bron om nieuwe geestelijke leiders te identificeren en toe te rusten.
  6. Nieuwe gemeenten dagen bestaande gemeenten (ook de ‘moedergemeente’) gezond uit om zelfonderzoek te doen
  7. Nieuwe gemeenten zijn vaak een aanjager voor leden van bestaande gemeenten
  8. Gemeentestichting bepaalt bestaande kerken om te blijven denk in het bredere kader van het Koninkrijk en de Grote Opdracht

Eenheid voorop
Voor twee informatie-en-gebeds-avonden hebben we de kerken en hun vertegenwoordigers in Dronten (27 november) en IJsselmuiden (29 november) uitgenodigd, omdat we graag vanaf het prilste begin gaan voor het werken aan de eenheid in Christus. Is de uitnodiging niet overgekomen of zou je ook daar graag aanwezig zijn? We horen het graag via: voorganger@baptistenkampen.nl.

Vragen of meebouwen? Dit is al een redelijk stevige lap tekst voor een website. Hopelijk gaf het daarom wat antwoorden, maar misschien wil je nog steeds een vraag kwijt? We horen graag van je en zijn dol op koffie. Of misschien wil je – op welke manier dan ook – een bijdrage leveren aan deze stap van geloof? Laat het weten. Maurits, onze voorganger, lenen we als baptistengemeente Kampen deels uit voor dit pionierende werk in Dronten en IJsselmuiden. Je kan hem bereiken via 06-10151777 of voorganger@baptistenkampen.nl

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.