Leerhuis

Deelnemen aan het Leerhuis

Wil je groeien in geloof? Samen met anderen Jezus beter leren kennen en meer op Hem gaan lijken? Dat is waar het Leerhuis je mee wilt helpen. Hieronder vind je ons aanbod. Sommige avonden zijn voor mensen die echt van studie houden, andere zijn juist wat creatiever. We hopen dat er iets tussen zit dat bij je aansluit. Bekijk hieronder de samenvattingen van het programma of download direct het complete leerhuisboekje. Je kunt je per mail ook direct aanmelden voor een van de cursussen.

Download cursusaanbod Mail het leerhuis

Contact seizoen 2023/2024
Heb je vragen? Neem dan contact op via leerhuis@baptistenkampen.nl. Je kunt je ook aanmelden voor onze WhatsApp-groep via de QR code op deze pagina of via deze link.


Bijbel in 2 Jaar 

Rond de honderd gemeenteleden volgen het Bijbel in 2 Jaar-programma van Jan Heijnen. Hierbij lees je gemiddeld twee hoofdstukken per dag, vijf dagen in de week. Begeleiding per e-mail of app. Ben je nieuw in de gemeente of kwam het vorig jaar niet uit? Je kunt nog steeds aanhaken! Geef je op via jan@jan-heijnen.nl


Vervolging in de Bijbel 

Broeder Jan Heijnen neemt ons mee door de Bijbel langs mensen die werden vervolgd omdat ze God trouw bleven, van Abel tot en met de profeten, van Jezus tot en met de eerste christenen. Vervolging in het nieuwe testament komt aan bod tijdens de avond van 24 januari.

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


Opperrabbijn, dominee: hoe lees jij? 

Tijdens deze avond, op 31 januari, zal ds. Maurits Luth delen over de ‘leesregels’ die christenen bewust en onbewust toepassen, maar willen we vooral leren van opperrabbijn Jacobs over wat de ‘Joodse leesregels’ zijn als zij het Oude Testament lezen. Hoe anders lees je dezelfde teksten als je het Hebreeuws door en door kent? Als letters bijvoorbeeld ook staan voor getallen? En wat als je Bijbelverzen belicht vanuit de Joodse traditie? We hopen tijdens deze avond vooral te leren (en niet te overtuigen) van de Joodse gemeenschap. Opgave verplicht (via leerhuis@baptistenkampen.nl)

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


Opwekking – Begin(t) bij jezelf? 

Bijbelleraar Jacques Brunt onderwijst ons over het thema ‘opwekking’. Niet het festival, maar een gebeurtenis waarbij door toedoen van de Heilige Geest velen in korte tijd tot geloof komen. Wil God ons nog een opwekking geven? Wat is daarvoor nodig? Deze en andere vragen komen aan bod op 7 februari. 

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur.


Gebedsministry – Bidden kan iedereen?! 

Wil je anderen dienen met gebed? Doe dan mee aan deze cursus die je leert om luisterend te bidden voor mensen die gebedsministry nodig hebben. De cursus wordt gegeven door New Wine en wordt gedurende vijf avonden gegeven in De Schalmei. De eerste avond is op 28 februari (aanvangstijd: 19.30 uur). De cursusprijs voor vijf avonden is €20,- (inclusief lesmateriaal). Mocht het bedrag een probleem zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Opgave verplicht (via leerhuis@baptistenkampen.nl)

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


Meet & Greet – ‘Mag ik je beter leren kennen?’ 

Speciaal voor mensen die zich onlangs hebben aangesloten bij onze gemeente of die overwegen dit te doen, is er een Meet & Greet-cursus. Hierbij leer je de gemeente en nieuwe leden en vrienden kennen. We gaan het tijdens vier avonden hebben over Gods Zoon en Gods Woord, over de baptisten, over discipelschap, over de doop en over de maaltijd van de Heer. De volgende avond wordt gehouden op 3 april.

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


Uit de knoop met je doop 

Heb je vragen over de doop? Of wil je jezelf gewoon eens wat meer verdiepen in dit belangrijke onderwerp? Bezoek dan de doopcursus. Deze bestaat uit twee avonden. De volgende cursus wordt gehouden op 8 en 15 mei 2024.

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


De Geheime Kerk-avond 

Dit is geen Bijbelstudie. Dit is een beleving! Tijdens de Geheime Kerk-avond staan we stil bij vervolging in Noord-Korea, het land dat al jarenlang nummer 1 staat op de ranglijst Christenvervolging van Open Doors. De Geheime Kerk-avond is geen spel, er wordt geen vervolging nagebootst of nagespeeld. Toch is deze avond een indrukwekkende ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen dichterbij dan ooit. Simon Visser en Jan Heijnen, beiden betrokken bij Open Doors, geven deze avond op zondag 26 mei 2024.

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 


Bijbelstudieserie – Jona 

Jona, het vijfde boek van de twaalf kleine profeten. Overbekend? Ja, want het kwam wel erg vaak voor bij de zondagschool van vroeger. Maar er zit zoveel in dit eeuwenoude, profetische boek. In vier avonden bespreken we de vier hoofdstukken van Jona. Iedere avond staat onder leiding van een andere spreker uit onze gemeente. De eerste avond vindt plaats op 24 april 2024.

Locatie: De Schalmei. Aanvangstijd: 19.30 uur. 

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.