Lid Worden

Als je de perfecte kerk zoekt, moet je vooral niet bij ons komen!
Wij zijn verre van perfect, maken soms verkeerde keuzes, we falen en we zijn nog lang niet wie we hopen te worden. Toch is onze hoop dat God met ons onderweg blijft, in Zijn grote liefde. Zijn liefde, die ons leven verandert en ons vasthoudt. Misschien herken je daar wat van, in je eigen leven? Dan nodigen we je van harte uit om met God én ons onderweg te gaan. Het is een prachtig avontuur en we hebben een geweldige hoop!

Van de mensen van de Baptistengemeente Kampen verwachten we dat ze God en de mensen om hen heen van harte liefhebben, dat ze dankzij Hem ervaren een nieuw leven te hebben, waardoor ze actief leren wat het betekent om een discipel (leerling) van Jezus te zijn. Als onderdeel van de gemeente word je gevraagd te leven naar Gods leefregels, door onder andere voor elkaar te zorgen en in je omgeving te getuigen van wie Jezus is, in daad en woord. 

Hoe kan ik lid worden van de gemeente?
We gunnen jou graag de tijd om een weloverwogen keuze te maken voordat je besluit met ons op te trekken en onderdeel van de gemeente te worden. We verwachten namelijk dat je toewijding aan Jezus en de gemeente iets van lange duur is. Het is niet zomaar een keuze. Daarom stellen we ons ook graag – best uitgebreid – aan je voor tijdens een introductiecursus, Meet & Greet. Hoe we dit precies doen leggen we graag kort aan je uit, zodat je weet wat je ongeveer kan verwachten en wanneer. Uiteraard begrijpen we dat er soms goede redenen zijn om af te wijken van deze procedure, dus mocht je wat twijfels of gedachten hebben, laat het gerust even weten. Ons algemene advies is dit:

1. Eerste kennismaking: welkom!
Je hebt een aantal diensten en misschien ook andere activiteiten bezocht en besluit dat je klaar bent voor een nadere kennismaking, omdat je lidmaatschap van de gemeente overweegt.

2. Nadere kennismaking: introductie-cursus Meet & Greet
Je leert op een ontspannen manier, samen met andere geïnteresseerden, tijdens vier avonden de fundamenten van de gemeente kennen, op een interactieve manier. Dit gebeurt tijdens de Meet & Greet-avonden, die twee keer per jaar worden georganiseerd (najaar en voorjaar). Er is hier ook alle ruimte voor je vragen. Je geeft je op voor de eerstvolgende introductiecursus via een mailtje naar: leerhuis@baptistenkampen.nl.

3. Persoonlijke kennismaking: koffie!
Je besluit tijdens of na de Meet & Greet of je (al) lid wilt worden, waarover we graag met je in gesprek gaan tijdens een bakje koffie of thee. Ook als je (nog) geen lid wilt worden bieden we je vanuit de Meet & Greet een follow-up-gesprek aan. In het lidmaatschap-gesprek maken we nog wat persoonlijker kennis en horen we graag hoe je tot geloof bent gekomen en hoe je graag (verder) vorm geeft aan je leven met de Heere Jezus.

4. Inschrijving: papierwerk…
Je ontvangt na de persoonlijke kennismaking de inschrijfformulieren. Deze mag je ingevuld retour doen naar administratie@baptistenkampen.nl.

5. Voorstellen aan de gemeente
Je stelt je voor aan de gemeente met een korte tekst en foto in de (interne) weekbrief, zodat de gemeente je kan leren kennen, eventueel nog vragen kan stellen met het verlangen om je zo goed mogelijk kan verwelkomen in haar midden. Dit, ter voorbereiding op je welkom heten in de gemeente, een week later. Deze tekst en foto mag je opsturen naar: secretariaat@baptistenkampen.nl

6. Welkom heten in de gemeente: invoegen vanaf hier!
Je wordt met veel plezier en dankbaarheid warm welkom geheten tijdens een zondagochtend-dienst. Je hoeft alleen even te gaan staan en er zal dan voor je worden gebeden. Het is nu hoogste tijd om samen verder te gaan groeien en volop mee te doen in het gemeenteleven!

“Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.”
 – Romeinen 15:7

Tijdspad
Het leek ons handig en duidelijk om de boel voor jou wat te stroomlijnen. Twee keer per jaar kan je zó aanschuiven en hoef je dus niet per se heel lang te wachten.

najaar
oktober           Meet & Greet (introductie-cursus)
november       persoonlijke kennismaking (gesprekken)
december       tijdens een zondagochtend in december welkom heten (meestal 2e zondag van de maand)

voorjaar
april                Meet & Greet (introductie-cursus)
mei                 persoonlijke kennismaking (gesprekken)
juni                  tijdens een zondagochtend in juni welkom heten (meestal 2e zondag van de maand)

Mocht je hier nog vragen over hebben, mag je natuurlijk mailen! Met liefde, naar info@baptistenkampen.nl

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Tijdens de zomervakantie is er 's zondags maar één dienst en wel om 10:00u.

Het gaat dan om

  • 21 juli
  • 28 juli
  • 4 augustus
  • 11 augustus
  • 18 augustus
  • 25 augustus