Anneke

Hoe het begon

Anneke Douma is een zuster uit de Baptisten Gemeente in Kampen.  Anneke is  geboren in 1955 en sinds lange tijd aangesloten bij onze gemeente. Zij bemerkte al op jonge leeftijd de drang om te getuigen van de liefde van Christus in  haar  hart.  Anneke is opgeleid als verpleegkundige en werkt momenteel als zendelinge in het dorp Mecula in Noord-Mozambique.  Via een traject van Discipelschapstraining (DTS) bij de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht in Heerde, verdiepte bij haar de liefde voor zendingswerk. In 1985 startte zij haar eerste mission-periode in Mozambique. Een tijd waarin veel gebeurde en God veel ruimte gaf. Anneke startte als pionier met het werk op diverse plekken in Mozambique en was  betrokken bij Gods Koninkrijk in Beira. Dondo, Quelimane en Lichinga voor  zij in 1997 terugkeerde naar Nederland  voor een periode van rust  en herstel.

Mecula

Voor Anneke is het de tweede periode in het Afrikaanse land.  In 1997 riep God haar terug naar Nederland. In 2012 vertrok ze opnieuw naar Mozambique. Vlak voor haar vertrek naar Nederland in 1997 kwam Anneke in aanraking met het dorp Mecula  in het  noorden van de  provincie Niassa. In samenwerking met Jeugd met een Opdracht brengt zij daar sinds 2012 het Evangelie aan de YAO stam. Deze bevolkingsgroep is gestempeld door vele eeuwen van animisme, kolonialisme, slavernij en islam. Het is geen gemakkelijk toegankelijke bevolkingsgroep, Anneke heeft een band van vertrouwen kunnen opbouwen door tijd te investeren in de contacten met de mensen. Vele YAO mensen leven in armoede en geestelijke duisternis. Tot een paar jaar terug wist de YAO stam niets van het Evangelie. Anneke en het team zijn voor velen de eersten die hen met Jezus Christus in aanraking brengen. Sinds enkele jaren is er een toenemende interesse en openheid voor het evangelie en komen mensen tot geloof. Velen ervaren ontevredenheid met eigen islamitische en animistische traditie en zoeken naar waarheid.

Start

Anneke startte eenvoudig. Zij reisde naar het dorp en maakte  contact met de inwoners. Er kwamen mensen tot geloof. Anneke besloot een stuk grond te kopen om een basis voor zendingswerk te starten.  Dit was een heel traject wat belangrijke contacten met en waardering van de overheid opleverde.

Na enige jaren kwamen er (in 2016) zendelingen haar werk ondersteunen. Twee gezinnen uit Chili en een Mozambikaanse familie werkten mee als zendingswerkers. Ook diverse Mozambikanen, die  Jezus  hebben leren kennen, helpen mee om het Evangelie voor te leven en te delen. In de afgelopen jaren ontstond een basis waar  diverse zendingsmensen wonen. Sinds de start zijn een onderwijslokaal, een gastenhuis en een kleine medische kliniek gerealiseerd.

Op de basis werden in 2016 als eerste vier huizen voor het team gebouwd.  Het onderwijslokaal is gerealiseerd in 2017.  In de zomer van 2019 kwam een Nederlands bouwteam – via de stichting SODA – een medische kliniek in het dorp bouwen, deze wordt nu gerund in samenwerking met de overheid. Er zijn plannen om in 2021/2022 een school voor kleuteronderwijs te bouwen, mede dankzij een Zuid Koreaans fonds dat onderwijs stimuleert. Het team kent diverse mensen die christelijk onderwijs op hun hart hebben en opgeleid zijn als leerkracht. De Mozambikaanse werker op de basis is een onderwijzer.

De medische kliniek tijdens de bouw.
De medische kliniek na de ingebruikname.
Het gastenverblijf is bijna klaar (januari 2021).
Het gastenverblijf is bijna klaar (januari 2021).
Artist impression van de (in 2022) te bouwen school

In Mecula wordt gewerkt door middel  van discipelschapsgroepen. Kleine groepen van dorpsbewoners komen bij elkaar, lezen het  Evangelie, spreken over wat dit gedeelte zegt over God en over hen zelf, delen deze verhalen en op deze manier verspreidt  het Evangelie zich. Diverse dorpelingen zijn gedoopt. Voor gelovigen is het  een strijd om als  volgeling van Jezus  overeind te blijven in een cultuur die deze  keuzes  afwijst  en hen daarmee afwijst.

Het vertonen van de Jezus-film in Alazima, een gehucht in de omgeving.
Het vertonen van de Jezus-film in Alazima, een gehucht in de omgeving.

Anneke en haar team zijn actief in het discipelen van de inwoners die tot geloof zijn gekomen. Er worden avonden, middagen en weekenden gehouden om met elkaar na te denken over hoe te leven als christen. Bijbelse principes en geboden, zonde en bekering, persoonlijke betrokkenheid van God bij ieders leven, omgang met geld, huwelijk, toverij en opvoeding wordt besproken. Een gelovige in Mecula die Jezus wil volgen, komt weerstand tegen op alle fronten van het leven. De familie is vaak afwijzend,  de begraafplaats is niet meer voor hen en bij hun overlijden kan er door hun familie niet meer op de traditionele wijze voor hen gebeden worden. Zaken die uiterst gevoelig liggen in de Mozambikaanse cultuur en een drempel vormen om “Ja” te zeggen tegen de oproep om het leven aan Christus te geven.

Discipelschapsgroep
Discipelschapsgroep

Actief

Anneke is een pionier, zij heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het ontstaan van het werk op de basis en het Evangelie delen in de discipelschapsgroepen. Op dit moment (begin 2021) is zij op zoek naar een rol die meer te omschrijven is als geestelijke ondersteuning.  Zij ondersteunt het team in gebed en overleg. De dorpelingen die op de basis komen, kunnen vragen om gebed en geestelijke ondersteuning. Anneke: “Door er te zijn staan we geestelijk op de bres voor Mecula”.   

Thuisfront

Vanaf 2012 is een Thuisfront Commissie actief in de ondersteuning van Anneke en haar werk. Deze commissie organiseert een gebedsketen die elke dag voor haar bidt. Daarnaast is de Thuisfront Commissie actief in de communicatie naar gemeente en achterban. En tenslotte lopen de financiën via de penningmeester van de gemeente (die ook in de Thuisfront Commissie actief is). En regelmatig voeren we een actie om de financiën aan te vullen.

Wie zijn er actief in deze commissie:

Martin Kalle (voorzitter)

Erica Kalle

Jacques de Vos

Willem Visser (penningmeester)

Vidar Last

Tabitha Last (zij is van de acties)

  • De contactgegevens van de Thuisfront Commissie zijn: Adres: Koraal 38  8271KA  IJsselmuiden / Mail: tfcannekedouma@baptistenkampen.nl / Telefoon voorzitter: 038-3328892 en 06-3612 2254

De meeste leden van de Thuisfront Commissie bezochten Anneke in Mozambique in de afgelopen jaren. Ook andere contacten uit Nederland bezochten haar. Hieronder wat foto’s van de ontmoetingen in Mozambique sinds 2012.

Willem en Eveline Visser
Jacques Vos
Edith Vos
Familie Kalle
Familie Kalle

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.