Pastoraal werker

Harm Bakker
De pastoraal werker bij onze gemeente is Harm Bakker. Hij is getrouwd met Cindy en samen hebben zij twee jonge kinderen. Naast zijn werk als pastoraal werker werkt hij gedeeltelijk bij het Leger des Heils als ambulant begeleider en is hij actief bij een aantal interkerkelijke organisaties.
Het ontdekken en het ervaren van Gods reddende en genezende liefde in zijn leven, maakte dat er bij Harm een groot verlangen groeide om zelf ook binnen een gemeente in het pastoraat actief te worden. Hij ervoer een roeping om mensen te begeleiden en toe te rusten vanuit een christelijk perspectief zodat zij meer en meer tot hun en Gods doel komen.
Naast de basisopleidingen tot ervaringsgericht en contextuele hulpverlener heeft Harm de opleiding Social Work gevolgd. In juni 2023 heeft Harm bij de CHE in Ede de opleiding Theologie afgerond en in zijn afstudeeropdracht stond het gebedspastoraat centraal waarvoor hij zich ook graag verder wil gaan inzetten.

Harm: “In het pastoraat willen we graag met je optrekken. Dit geldt voor de grote en kleine dingen waar je tegen aan kunt lopen. Het is vaak de uitdaging om hier in een vroeg stadium al aandacht aan te geven. Het raakt me als ik hoor dat zoveel personen zich eenzaam voelen in hun problemen en worstelingen. Dus loop je geestelijk, psychisch of op andere terreinen tegen problemen aan, worstel je met bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, verslavingen of iets dergelijks, trek aan de bel zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen. Wij (het pastoraal team en ik) willen graag naar jouw verhaal luisteren en dan samen zoeken naar een oplossing. Deze oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit pastoraat in de vorm van gebed, gesprekken of als het nodig is een zoektocht naar zorg buiten de gemeente. Het samen optrekken kan al zo helend zijn en kan een gevoel van eenzaamheid verminderen. Samen met elkaar en met Jezus”.
Harm is bereikbaar via de mail (pastoraalwerker@baptistenkampen.nl) en via whatsapp/ telefoon op 06-17386100.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.