Kringen

In de kringen komen gemeenteleden en vrienden door de week bij iemand thuis samen om elkaar te ontmoeten, bemoedigd te worden vanuit Gods Woord en elkaar tot hand en voet te zijn. We vinden deelname aan een kring erg belangrijk en gaan ervan uit dat leden en vrienden zich aansluiten bij een kring die bij hen past. Er is op praktisch elke avond in de week een kringavond. Ook is er een kring op woensdagmorgen. Meestal komt een kring eens in de veertien dagen bij elkaar. Er zijn ook speciale doelgroepkringen zoals seniorenkring en de Parels, onze kring voor anders begaafden.

Maandagavondkring
Info: 1x per 14 dagen | 19:30-21:00 | De Schalmei | 038-3320307 (Rense) Inhoud: bestudering van Bijbelboek Mattheus | levendige gesprekken | 10 personen

Deze kring wordt gevormd door ongeveer 10 personen. De opzet van de avond is primair bestudering van de bijbel, hoewel we natuurlijk ook aan kringvorming doen en delen met elkaar. Er is een persoon die de avond leidt en de studie heeft voorbereid. De meesten hebben het tekstgedeelte ook al thuis gelezen. En dat resulteert op de kringavonden in levendige gesprekken. Om de lijn vast te houden wordt er voor iedere avond voor ieder een print gemaakt met woordbetekenissen en tekstverwijzingen. Wees welkom om mee te doen
Thema: Bijbelboek Mattheüs (seizoen 2022-2023) Leiding: Rense Beimers en Thea Scholten Frequentie: 1 x per 14
dagen Tijdstip: Maandag 19.30-21.00 Plaats: De Schalmei Telefoon: 038-3320307 (Rense)

Dinsdagavondkring Van den Born
Info: 1x per 14 dagen | 20:00-22:00 | Daan van den Born | 038-2301536 Inhoud: Delen | persoonlijke
ervaringen | bidden | Gods woord | samen lachen

Samen praten, lachen en bidden, dat is wat wij doen op kring. Onze kring bestaat uit een gevarieerd gezelschap en komt één keer per 2 weken bij elkaar op dinsdagavond. De locatie wisselt en is bij één van de kringleden thuis. We beginnen de kringavonden met koffie en verdiepen ons in Gods woord. Ook delen we wat ons bezit houdt en bidden hiervoor. Op deze manier willen we ons laten inspireren door God en door elkaar. Betrokkenheid, openheid en gebed zijn begrippen die onze kring kenmerken. Ben je op zoek naar een kring en ben je benieuwd hoe het er bij ons aan toe gaat? Van harte welkom om eens een keer te komen kijken. Neem dan contact op met Daan van den Born (daanborn@hotmail.com of 038 2301536).

 Woensdagavondkring Kwakkel
Info: 1x per 14 dagen | 19:45-21:45 | Gerrit Kwakkel | 038-3330557 Inhoud: Bijpraten | samen zingen |
bijbelstudie  Efeze  | delen | gebed | alle leeftijden

Als kring komen we één keer in de 14 dagen bij elkaar op woensdagavond. De avond
begint met een bak koffie en bijpraten, waarna we een aantal liederen zingen. Daarna gaan we bezig met Gods Woord aan de hand van een boekje. Dit seizoen bestuderen we de Efeze-brief. De avond sluiten we af met delen en gebed. De kring bestaat uit hele verschillende mensen en hele verschillende leeftijden. Dit maakt de dynamiek in de kring extra bijzonder. We proberen met elkaar Gods Woord beter te begrijpen en proberen met elkaar mee te leven en zeker voor elkaar te bidden.
Wanneer je nieuwsgierig bent neem dan contact op met een van ons.

Woensdagmorgenkring Kwakkel
Info: 1x per 14 dagen | 9:15-11:45 | Marliek Kwakkel | 038-3330557 Inhoud: leesplan de Bijbel in 2 jaar| delen rondom Gods woord | kleine kring | danken | uitje | welkom (liefst vrouwen, er zijn nu geen mannen bij onze kring)

Woensdagavondkring Van der Werf
Info: 1x per 14 dagen | 20:00-22:00 | Henk en Margreet van der Werf | 038-3316981 Inhoud:
Bespreken bijbelboek Hebreeënbrief  | thema in overleg | ontdekken | bidden

In onze kring staat Gods woord centraal, maar we delen ook ons lief en leed.
Wij bespreken samen welk thema of Bijbelboek we behandelen. Thuis bestuderen we het afgesproken Bijbelgedeelte en plaatsen voor onszelf vragen en opmerkingen bij de tekst. Door de tekst in verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar te lezen komen ook tot nieuwe ontdekkingen. Op de kring bespreken we de vragen en opmerkingen en gaan we over tot de betekenis en de toepassing.
Daarnaast gaan we met elkaar in gebed en natuurlijk is er veel gezelligheid en een goed gesprek. Wij sluiten het seizoen meestal af met een BBQ. Nieuwsgierig? Wees welkom!

Menorah kring
Info: 1ste  woensdag van de maand | 20:00 | Jilke en Hanneke van der Veer |
jilkevanderveer@gmail.com Inhoud: Bijbel | thema Israël | Psalmen | activiteiten rondom het thema
bemoedigen

Naam: De naam van de kring doet al vermoeden dat wij een innige band hebben met Gods volk Israël. Vanuit deze liefde is de Menorah kring er dan ook. Wat heeft God met Israël? Nou…ontzettend veel !! Gods woord is daar heel duidelijk over. De profeten o.a. Ezechiël, Jesaja, Joël, Amos, Micha en Zacharia spreken hierover.
Doel: De Here God is volop bezig is aan het herstel van Zijn volk, zowel fysiek als geestelijk. Wij zijn bevoorrecht om deze ontwikkelingen mee te mogen maken. Alleen het bestaan van Israël is op zich al een zichtbaar teken dat Gods Koninkrijk er is en komt. Er ligt voor ons als gemeente/kerk een opdracht om Israël te zegenen (Genesis 12 vers 3). Om meer te leren over Gods plan met Israël en met ons en om steeds meer bewust te worden wat er geschreven staat, hebben we de afgelopen jaren veel studies over deze profeten gedaan en wordt er ook altijd op de kring voor Israël gebeden.
Kringavond: Afgelopen seizoen en het komende seizoen behandelen we het leven van Abraham. We zingen en er is een rondje van lief en leed.
Hieruit volgen dank en bidpunten en is er gebed voor elkaar. We komen met ongeveer 12 man bij elkaar. De leiding rouleert en wie wil, bereid een avond voor. Het leuke is dat ieder zo zijn manier van presenteren heeft, van veel studie en commentaren tot meer gericht op belevingsniveau . De vragen zijn altijd heel concreet en toepasbaar. Iedereen gaat bemoedigd naar huis.

We trekken ook graag samen op. We hebben afgelopen seizoen ook samen gegeten en zijn er op uit geweest. Laatste maand van het seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond. Komend seizoen gaan we voorlopig verder met de Psalmen.
Voor wie is deze kring bedoeld: Voor degene die een warm hart heeft voor Israël of daar meer van wil weten is er plek op de kring. Nieuwsgierig geworden?
Mail gerust naar; jilkevanderveer@gmail.com Jilke & Hanneke van der Veer.

Kring Rots
Info: 1x per 21 dagen | zondagmiddag of -avond | contactpersoon: Dieuwke Nentjes | 06-16792571|dieuwkedehaan@hotmail.com 

Inhoud: | Bijbelstudie | sociaal| samen eten | gebedspunten delen|

Wij zijn kring Rots. 1x per 3 weken komen wij op zondag bij elkaar om met elkaar te delen, te bidden, bijbel te lezen en te bespreken wat dit betekent in ons leven. Op dit moment zijn we met 5 gezinnen. We komen af en toe samen op zondagmiddag, dan zijn alle kinderen er ook bij. Het is dan meer sociaal, we spreken elkaar, delen eventueel gebedspunten en eten soms nog met elkaar. De andere keren is het op zondagavond zonder kinderen. Dan komen we meer toe aan bijbelstudie. Tijdens de kringavonden proberen we met behulp van de bijbel en evt een handleiding/boekje ons te verdiepen in onderwerpen en leren we graag ook van elkaar door ervaringen te delen. Wie wil neemt af en toe de leiding en hierin wisselen we elkaar dan af.
Mocht je interesse hebben in onze kring, neem dan gerust contact op.
Dieuwke Nentjes, dieuwkedehaan@hotmail.com tel 0616792571 

Parels
Info: laatste woensdag van de maand m.u.v. december, juli en augustus| 19:00-21:00 | in de Schalmei | Monique Beimers  038-3320307  en Rieke Hoekman |
Inhoud: Bijbel verhaal | voor mensen met verstandelijke beperking | spelletje | uitstapje in juni

Inhoud:   zingen, gebed, bijbelverhaal met inleiding + vragen, koffiepauze + gespreksrondje daarna: spelletjes, 2x per jaar bingo, 1x per jaar creatieve activiteit.

Seniorenkring
Info: 3 e woensdag van de maand | 11:00 | Henk en Paulien de
Breij | 038-4538978 | Inhoud: Onderling ontmoeten | ouderen | bijbelstudie | lunch


Iedere 3e woensdag in de maand komen om 11 uur ‘s-morgens de senioren in de gemeente bij elkaar. Het is een moment van onderling contact onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Maar uiteraard wordt ook de bijbel geopend en wordt met elkaar kort nagedacht over het onderwerp dat is voorbereid. Rond het middaguur genieten we samen dan nog van een heerlijke broodmaaltijd.

(Jeugd)Kring The Way
Info: 1x per 14 dagen | dinsdagavond 19:30-21:30 | Tamira van Dijk | 06-43970029 Inhoud: Jeugd |
informeel | gezellig | muziek | Gods woord bestuderen
Wij hebben deze kring opgestart omdat wij meer verdieping in onze relatie met Jezus Christus willen en het gevoel hadden hier iets in te missen. We zaten rond een leeftijd waarop er bijna een einde komt aan het bijwonen van de jeugdavonden in de kerk en waren op zoek naar een vervolg. Het werd dus tijd voor een kring, een jeugdkring om wat specifieker te zijn. Wat begon met wat ideeën heeft na een periode van nadenken, praten en bidden steeds meer vorm gekregen en resulteerde uiteindelijk in de oprichting van kring ‘The Way’. Binnen deze kring staan God, Jezus, de Heilige Geest en het Woord centraal.

Wij willen door het openlijk bespreken en bediscussiëren van onderwerpen tot beter
begrip van de Bijbel en van God komen, terwijl wij investeren in onze relatie met God. Ondertussen versterkt dit ook de band met elkaar. In de eerste instantie is iedereen die bij deze kring komt er om zelf iets te leren, maar we zijn er ook voor elkaar. We moedigen elkaar namelijk aan, houden elkaar scherp en dagen elkaar uit om ons verder te verdiepen in wie God is en hoe je Hem kan volgen. Wij proberen iedereen in zijn waarde te laten, en proberen niet oordelend, maar verwelkomend met elkaar om te gaan. Het doel van deze kring is dan ook niet om het altijd met elkaar eens te zijn, maar om ons geloof verder aan te scherpen door met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen wij door iedere twee
weken een kringavond te houden, waar we gezellig wat met elkaar drinken, kletsen, God aanbidden, muziek maken en ons verdiepen in elkaar en in Gods woord. Waar wij soms met vrije onderwerpen aan de slag gaan, werken wij ook met een boekje met hierin allemaal thema’s om een rode lijn te volgen door de avonden heen. Deze kring is bedoeld voor iedereen die meer verdieping zoekt in zijn of haar persoonlijke relatie met God, dit samen met anderen op een informele en persoonlijke manier wil doen en onder jeugd valt. Als jij jezelf herkent in dit beeld en een keer wil komen kijken dan ben je
van harte welkom. Voor meer info kan je contact opnemen met Tamira van Dijk (e-mail:
vandijktamira@gmail.com mobiel: 0643 97 00 29).

Kring David
Info: 1x per 14 dagen | donderdagavond 20:00-22:00 | Thabitha Last | 038-3313159 Inhoud: Gods
woord bespreken | gezelligheid | lief en leed delen | samen bidden

Vissers van mensen
Info: 1x per 14 dagen | woensdagavond 19:30-21:30 | per toerbeurt bij de kringleden thuis | Gerben Wolterink 06 52477361/ Inhoud: Dit seizoen verdiepen wij ons in David aan de hand van het boekje: David een man naar Gods hart | levendige gesprekken | 17 personen

Aan de hand van een boekje gaan we dieper in op David als persoon in de Bijbel en dit levert levendige gesprekken op. De kring bestaat uit vnl. jonge gezinnen en er is veel aandacht voor onderlinge zorg, want zo helpen we elkaar voort.  Nieuwe kringleden zijn welkom!

Jongvolwassenen kring
Info: 1x per 14 dagen | 19:30 | Bij iemand thuis | 06-33905904 (Lisanne) | Inhoud: Thema-/bijbelstudie

We zijn een kring met leden tussen 25 en 30 jaar oud, maar als je iets jonger of iets ouder bent ben je ook van harte welkom! Onze avonden bestaan uit elkaar ontmoeten en bijbelstudie. Per seizoen bepalen we met elkaar welk bijbelboek of onderwerp we gaan behandelen. We komen eens per twee weken samen op donderdagavond om 19:30 uur bij één van onze kringleden thuis.
We verwelkomen graag nieuwe kringleden. Stuur gerust een appje als je een keer wilt komen kijken!

Kring Immanuel
Info: 1x per 3 weken op maandagavond | 19:30 | Bij iemand thuis | 06- 48573222 (Myrna Oostendorp) | Inhoud: bijbelstudie, gesprek en gebed

De naam van onze Bijbelkring is ‘Immanuel’, wat betekent: ‘God met ons’. In de steeds veranderlijke omstandigheden van deze wereld, ervaren wij Gods nabijheid. We vinden het belangrijk om God groot te maken en hem te danken voor wat hij voor ons doet in ons leven. Tijdens onze bijeenkomsten, (één keer in de drie weken op maandagavond) bestuderen we de bijbel en discussiëren we open en eerlijk over diverse onderwerpen, waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Tijdens deze gesprekken willen we de focus op Jezus houden.

Naast het lezen en bespreken van de bijbel, willen we ook met elkaar gemeente zijn. Dit uit zich door de dingen die ons bezighouden met elkaar te delen, voor elkaar te bidden, maar ook door af en toe wat gezelligs met elkaar te doen.

In onze kleinschalige kring heerst een sfeer van gemoedelijkheid, vertrouwen, veiligheid en acceptatie. Dit maakt de kring toegankelijk, voel je welkom om een keer mee te draaien. Onze kring bestaat momenteel uit 6 enthousiaste leden, maar wij staan open voor nieuwe kringleden. Voel je je aangesproken en wil je een keer komen kijken, neem dan contact op met onze contactpersoon.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.