Kinderen

Tijdens de diensten is er crèche, peuteropvang en zondagschool. Kinderen van 0 – 3 jaar kunnen vanaf 9:45 naar één van de nevenruimten worden gebracht. De baby’s hebben hun eigen ruimte. De peuters worden opgevangen in de peuterspeelzaal in het gebouw. De kinderen van 4 – 12 jaar gaan eerst mee in de dienst. Na het kindermoment gaan zij onder begeleiding van de zondagschoolleiding naar hun eigen ruimtes. Je kunt dan rustig even meelopen met je kind en later weer terugkomen in de dienst.

  • Crèche: De baby’s (0 – 2 jaar) worden opgevangen in het kleine zaaltje, links achterin de gang. Daar kunnen ze spelen, slapen en hun fruithapje eten.
  • Peuteropvang: De peuters (2 – 4 jaar) worden opgevangen in de Benjamingroep in de peuterspeelzaal achterin de hal rechts. Er wordt met ze gespeeld, voorgelezen en wat gedronken. Bij mooi weer gaan we naar buiten, dus een jasje meenemen en in de grote mand in de peuterspeelzaal leggen. Bij binnenkomst graag even een sticker met de naam op de rug van je kind plakken. Stickers liggen klaar.
  • Zondagschool: Na het kindermoment in de dienst gaan de zondagschoolkinderen naar hun eigen ruimtes. Dat zijn de overige zalen in de hal. Op de deur staat welke groep waar zit. We bidden, zingen en lezen uit de Bijbel of er wordt een Bijbelverhaal verteld. We leren dat we met God mogen praten en dat we Hem alles mogen vertellen. Dat we Hem danken voor de dingen om ons heen en Hem om hulp mogen vragen. Meestal knutselen en tekenen we of doen we nog een spelletje. Ook leer je je leeftijdsgenootjes in de gemeente snel kennen. We hebben 4 groepen: Efraïm(basisschool groep 1 en 2), Manasse (basisschool groep 3 en 4), Juda (basisschool groep 5 en 6), Jozua (basisschool groep 7 en 8). Elke 3e zondag van de maand geen zondagschool voor groep 7 en 8.

Medewerkers
Iedere groep heeft ca. 4 medewerkers (leden van de gemeente). De medewerkers staan achter de beginselen van de Baptistengemeente Kampen en zullen deze ook uitdragen naar de kinderen. Nieuwe medewerkers worden eerst voorgedragen aan de raad van de gemeente voor zij gevraagd worden.

Wanneer gaan kinderen naar een volgende groep?
De kinderen van de crèche gaan naar de volgende groep als ze 4 jaar worden. Op de zondagschool worden de groepen van de basisschool gevolgd.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.