Jaarthema: Gezonde(n) gemeente

Dit jaarthema is op te delen in twee delen, vandaar de ‘n’ tussen haakjes.
In 2023 staan we stil bij een ‘gezonden’ gemeente en
in 2024 bij een ‘gezonde’ gemeente.

Eerst 2023…. We hebben een droom, een visie. Dit zien wij voor ons:

Als baptistengemeente Kampen zijn wij
een levende gemeenschap
van Jezus-volgers,
die zich aan God en aan elkaar verbinden
om Zijn Naam te verkondigen in Kampen, haar omstreken en wereldwijd,
tot verheerlijking van God.

Om die visie ons nog meer eigen te maken halen we er vier werkwoorden uit, in 2023.

Verheerlijken | Wij nemen door genade deel aan de missie van God: het eeuwige verheerlijken van Zijn Naam door alles wat Hij heeft geschapen.

Verkondigen | Wij zijn gedreven door de Heilige Geest om het Woord te verkondigen, en de enige Naam waardoor mensen gered kunnen worden: Jezus Christus.

Verbinden | Wij verbinden onszelf, loyaal en trouw, aan elkaar en aan de stad waar Hij ons heeft geroepen, om daar door onze liefde getuigen van Jezus te zijn.

Volgen | Wij sporen elkaar in de gemeente aan in het volgen van Jezus, om door radicale overgave aan Hem veel vrucht te dragen.

Dat zijn mooie en grote woorden, maar ze hebben nu al concreet effect op de keuzes die we maken. Zoals de keuze om niet ‘groter te worden in aantal,’ maar juist groter worden in onderlinge verbondenheid en daarmee alle ruimte te geven aan waardevolle relaties waar discipelschap goed bij gedijt.

We begrijpen dat ‘gezonden’ zijn, naar Dronten en naar IJsselmuiden. Om de gemeenteleden die nu naar Kampen heen en weer rijden van uit die dorpen, ín hun éigen dorpen te laten kiezen voor het verkondigen van Jezus’ Naam daar, het met elkaar en het dorp verbinden en het samen Jezus volgen. We hopen dat de stappen die we dit seizoen gaan zetten richting die dorpen mogen leiden tot nóg twee andere, nieuwe levende gemeenschappen van Jezus-volgers in Dronten en IJsselmuiden.

Daarom stellen we ons in 2024 de vraag: maar hoe ziet een gezonde gemeente er eigenlijk uit? In Kampen, én in Dronten én in IJsselmuiden? Iedereen heeft zo een eigen idee over hoe de kerk er uit moet zijn. Maar we beginnen 2024 met de vraag naar welke kenmerken een gezonde gemeente heeft. Denk dan aan thema’s, zoals:

 1. Bijbel als fundament
 2. Bijbelse theologie: Evangelie!
 3. Bekering
 4. Zending
 5. Gebed
 6. Lidmaatschap
 7. Elkaar op de Weg houden
 8. Discipelschap
 9. Leiderschap

We hopen en bidden zo dat we dit seizoen nog meer met elkaar als ‘gezonden gezonde’ mensen zullen leven in de plaatsen waar God ons heeft gesteld.

🙋🏻‍♂️Vragen? voorganger@baptistenkampen.nl

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Tijdens de zomervakantie is er 's zondags maar één dienst en wel om 10:00u.

Het gaat dan om

 • 21 juli
 • 28 juli
 • 4 augustus
 • 11 augustus
 • 18 augustus
 • 25 augustus