Project 14|24

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de HEERE doet denken,
gun u geen rust.
Ja, geef Hem geen rust…

– Jesaja 62:6-7a

Van zondag 18 juni tot en met zondag 2 juli 2023 gebruiken we ál onze uren, dag en nacht, om samen het aangezicht van God te zoeken. 14 dagen, 24 uur per dag. 14|24. Met elkaar, als gemeente en andere gelovigen uit de stad, willen we deze ‘gebedsfakkel’ brandende houden om
a. te groeien in ons eigen gebedsleven en
b. zes verschillende zaken bij Hem te brengen in gebed,
waarbij we ook hopen Zijn stem te verstaan. Je bent dus méér dan welkom om aan te sluiten bij dit avontuur, of je nu wel of niet onderdeel bent van de baptistengemeente Kampen. We bidden samen specifiek voor:

  1. De volgende generatie (jeugd in Kampen en uitdagingen waar jongeren voor staan)
  2. De Kamper kerken (eenheid en geestelijk opleven in de stad)
  3. Gemeentestichting (wat is Gods doel met de zegen die we als gemeente ontvangen?)
  4. De stad, gemeente Kampen (bestuurders, ondernemers, onderwijzers, sociale nood)
  5. De wereld (nood in de wereld; onbereikte volken; Israël)
  6. Persoonlijk leven (verootmoediging, heiliging en toewijding)

Op drie verschillende manieren bieden we je de mogelijkheid om mee te gaan op dit avontuur, in verwachting van Gods verhoring!

1 | Gebedsruimte
In een sfeervolle en fijne gebedsruimte in het kerkgebouw (Triangel 1) worden je verschillende manieren en mogelijkheden aangeboden om hier tijd met de Heer door te brengen en voor deze (en andere, persoonlijke) zaken te bidden en God te danken.
Het is noodzakelijk om je uur (of meerdere) daar te reserveren. Je kan daarbij kiezen voor een ‘exclusieve inschrijving’ en daarmee ben je als enige in de ruimte. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om met meerderen in te schrijven, zodat je met een kleine groep kan bidden in de ruimte. Het is de bedoeling dat je die anderen zélf kiest, zodat je er niet met ‘wildvreemden’ bent. In principe kan je ook je kinderen meenemen om ze te leren hoe je op verschillende interactieve manieren kan bidden. We raden aan om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 4 personen, vanwege de beperkte ruimte.

RESERVEER HIER!

Aanwijzingen gebedsruimte

  • Binnenkomst en vertrek | Bij binnenkomst in de hal van het kerkgebouw is de tweede deur gesloten i.v.m. de veiligheid. Je kan daar op een bel drukken als het jouw tijdsvak is aangebroken, zodat degene die voor jou is de deur voor jou opendoet. Dan kan je elkaar op die manier afwisselen. Doe deze deur ook weer goed dicht. In geval van nood of niet op komen dagen kan je dag en nacht bellen naar: 06-48134967 (of 06-10151777).
  • Tips | doe je schoenen uit bij binnenkomst | neem je eigen Bijbel mee | neem eventueel muziekspelers of muziekinstrumenten mee die je helpen met bidden | bid bij het afwisselen van de wacht voor elkaar | maak gebruik van de vele mogelijkheden en laat ook getuigenissen en gebedspunten achter voor de mensen na jou | koester ook de uren die je ’s nachts kan gebruiken hiervoor, dat zijn hele waardevolle uren voor het gebed!

2 | Avonden van gebed en aanbidding
Tijdens de drie zondagavonden in deze periode zoeken we gezamenlijk Gods aangezicht. Ook hier zullen we tijd nemen om te aanbidden, verootmoedigen en lofprijzen, door te zingen en bidden en getuigenissen te delen, onder leiding van de Heilige Geest. Ook die dingen gebeuren op verschillende manieren, waarbij niemand hoeft te veronderstellen dat het een voorwaarde is dat je al een ‘volleerde gebedstijger’ bent.

De zes punten van gebed staan centraal in de eerste twee avonden en op de derde avond willen extra veel tijd nemen om te delen met elkaar wat we van God hebben ontvangen. Vragen over deze avonden? Neem contact op met Henk Huurdeman (06-14032405).

Zondagavond 18 juni, 20:00 | Triangel 1
Zondagavond 25 juni, 20:00 | Triangel 1
Zondagavond 2 juli, 20:00 | Triangel 1

3 | Gebedswandelingen door de stad
Tijdens de twee woensdagavonden in deze periode willen we ook wandelend door de stad met elkaar bidden voor verschillende onderwerpen en stil staan bij een aantal locaties in de stad om daar samen te bidden, op verschillende manieren. We beginnen de wandeling om 20:00 en vertrekken vanaf het stadhuis (waar we de wandeling ook weer eindigen en je makkelijk je fiets of auto kan parkeren). Vragen over deze wandelingen? Neem contact op met Herma Fiddelaar (06-14032405).

Woensdagavond 21 juni, 20:00 | Vertrek bij stadhuis (Burg. Berghuisplein 1)
Woensdagavond 28 juni, 20:00 | Vertrek bij stadhuis (Burg. Berghuisplein 1)

Kortom: doe mee!
Doe mee, pleitend met ons op de belofte van God: ‘Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen…’ Tijdens één van deze momenten of door (ook) thuis mee te bidden, op eigen momenten en manieren. We hebben jongeren en ouderen nodig, nachtelijke bidders en frisse mensen overdag, pasgeboren baby’s in het geloof en ervaren gebedsgiganten, baptisten en gereformeerden en wie zich al niet een kind van de Vader weet en uitziet naar wat de Vader zal antwoorden op Zijn kinderen…

Shalom,

Project-team Project 14|24
(Herma Fiddelaar, Wilma de Graaf, Henk Huurdeman, Paulien Koops, Henri Wolf, Wichert-Jan Koopman, Helmert Reinds, Naomi Wolf, Maurits Luth)

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.

MEDEDELING

 

Aankomende zondag 4 juni wordt er 1 dienst gehouden. De aanvang van deze dienst is 10:00 uur (op het grasveld naast de Schalmei). 

 

Volgende week hebben we weer 2 diensten die zullen beginnen om 09:00 en 11:00.

 

Tot zondag