Pastoraat

Soms zit het leven even niet mee, zit je met vragen over het geloof, heb je zorgen over je relatie met Jezus, snap je niet waarom iets gebeurt in je leven of heb je gewoon praktische hulp nodig. In de kerk hebben we het dan over pastorale vragen. In Gods gemeente zijn we aan elkaar gegeven om elkaar tot steun te zijn. Daarom zijn we er om je te helpen antwoorden te vinden op je vragen of om je te ondersteunen bij een praktisch probleem. Er zijn verschillende vormen van pastoraat.

Contactpastoraat
Contactpastoraat is er als leden elkaar ontmoeten. We zien om naar elkaar en hebben vanuit ons christen zijn belangstelling voor elkaars leven en werk, zoals in kringen, jeugdwerk en seniorenwerk, maar ook tijdens vergaderingen, cursussen en andere activiteiten van de gemeente.

Herderlijk pastoraat
Het pastoraal team richt zich vooral op langdurige afwezigheid, ziekte, rouw en trouw. De oudsten komen vooral langs bij doopaanvragen en bij aanvragen om vriend of lid te worden. Ook als er behoefte is aan een goed gesprek over de gang van zaken in de gemeente of bij relationele problemen of bij problemen tussen gemeenteleden onderling kunnen de oudsten een rol spelen.

Dieptepastoraat
Leden van het pastoraal team, maar ook de voorganger, begeleiden gemeenteleden in geestelijke nood of bij persoonlijke problemen. Vaak is hier langere tijd bemoediging en troost nodig. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele bij voorkeur christelijke instanties.

Het pastoraal team vergadert onder leiding van de oudste pastoraat.

Contactpersoon: Jan Netjes, 038 – 33 77 125 pastoraat@baptistenkampen.nl.

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.