Avonden over geloofsopvoeding

//

Avonden over geloofsopvoeding: Je kind opvoeden vanuit het geloof, en je kind opvoeden bij en in het geloof. Erg belangrijk! Velen in de gemeente gaven aan dit een interessant en relevant onderwerp te vinden. Mooi als vraag en aanbod elkaar treffen, want vanaf januari komt er via het Leerhuis een serie avonden over geloofsopvoeding! In het voorjaar is dat een drietal avonden over de basisschoolleeftijd. Daarin willen Marieke Middel en Edith de Vos ons meenemen op een boeiende reis, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

Avond 1: Liefde als basis (maandag 11 januari)
· Wat is de basis van waaruit wij opvoeden? Eerst zelf Gods liefde ontvangen! Hoe zorg je dat je dagelijks in contact blijft met God, in Hem rust, Zijn liefde ontvangt?
· Samen als man en vrouw. Hoe ga je hier samen mee om? Maar ook als je alleengaand bent of je partner gelooft niet, hoe kun je het dan vormgeven?
· De liefdestalen van kinderen: welke talen zijn er en hoe spreek je die?

Avond 2: De ontwikkelingsfasen van 0-12 jaar (maandag 1 februari)
· De verschillende ontwikkelingsfasen van 0-12. Hoe sluit je in de geloofsopvoeding hierbij aan?
· Wat zijn praktische manieren om het geloof te delen met kinderen? Denk aan vaste rituelen: bidden/zingen op vaste tijden; samen toeleven naar feestdagen met thematafel/activiteiten; een ‘gebedspot’; liedjes; zegenen; prentenboeken en kinderbijbels, etc.

Avond 3: ‘Hoe breng ik het geloof en de bijbel ter sprake met mijn kind(eren)?’
Voor deze avond zal een externe spreker worden uitgenodigd, die het zal hebben over ‘gezinsmomenten’ rond het geloof. De datum is nog niet bekend.

De avonden starten om 19:30. Het is wel belangrijk om je op te geven voor deze avonden. Voor avond 1 en 2 kan dat via Edith: edithdevos@home.nl. hartelijke groeten vanuit het Leerhuis!

Plaats een reactie

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.