Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeente waarin Gods Woord centraal staat, we nemen de bijbel van kaft tot kaft. We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil. Leven met Jezus is een ‘lifestyle’, het gaat de hele week en je hele leven door. We bidden voor en met elkaar. We houden van zingen en doen dat veel en uitbundig in onze samenkomsten. Je zou het gemeenteleven, als plaats van delen en vieren, met het gezinsleven kunnen vergelijken. We willen met elkaar leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan Gods Woord en volgens de richtlijnen van het Grote gebodHet Grote gebod (Matteüs 22:37-39) ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ en de Grote OpdrachtDe Grote Opdracht (Matteüs 28: 19,20) 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.'.

Maurits Luth is onze voorganger sinds 1 mei 2020.

We richten onze activiteiten in eerste instantie op onze directe omgeving, de inwoners van de wijk ‘De Maten’ en in tweede instantie op de inwoners van Kampen. Lees meer...»

Onze leden hebben zich laten dopen op belijdenis van hun persoonlijk geloof en door onderdompeling, zoals de Bijbel ons dat leert in het Nieuwe Testament. Van leden wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het actief deelnemen aan het kringenwerk, het financieel bijdragen aan de gemeente, het inzetten van hun specifieke gaven in de gemeente en het regelmatig bezoeken van de diensten. Naast ‘leden’ kent onze gemeente ook ‘vrienden’. Zij vallen onder de pastorale zorg van de gemeente. We verwachten van vrienden een actief zoekende houding. Om daarbij te helpen worden een aantal cursussen aangeboden.

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptisten, maar functioneert verder volledig zelfstandig.