Wat geloven wij?

Wij onderstrepen de noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus als Heiland.

Wij belijden de doop door onderdompeling voor allen, die bewust tot geloof gekomen zijn, Christus van harte liefhebben en Hem praktisch willen navolgen. (Pasgeboren) kinderen worden in de dienst aan de Heer opgedragen, om tot uitdrukking te brengen, dat zij een geschenk van God zijn en dat ouders en gemeente bij de opvoeding van het kind afhankelijk zijn van Zijn zorg.

Wij belijden de noodzaak van een plaatselijke gemeente, die zelfstandig is en bestaat uit bekeerde gelovigen. Samen mogen we het Lichaam van Jezus Christus vormen.