Historie baptisten Kampen

26 september 1976

Maandelijkse middagdiensten als “wijkgemeente” van de baptistengemeente Zwolle. Men komt samen in de doopsgezinde kerk en later in gebouw “de Hagen”. Voorganger is ds. J. Schuil en later ds. C. van Wier.

8 november 1981

Wekelijkse zondagmorgendiensten in de hal van de Oranje Nassauschool en later in Juliana van Stolbergschool. Voorganger ds. Peet Wijchers preekt zondags eerst in Zwolle en daarna in Kampen.

2 oktober 1983

Inwijdingsdienst van onze eerste eigen part-time voorganger ds. Johan Zijlstra. Hij zal tot 1998 vaste voorganger blijven en gaat in die tijd 3 keer in de maand voor.

1 januari 1985

De baptistengemeente Kampen wordt zelfstandig en is niet langer “wijkgemeente” van Zwolle

1 januari 1998

Br. Ton Bennik wordt consulent van onze gemeente. ‘Kampen dopt haar eigen boontjes en de voorganger (consulent) is vrijgestelde oudste die adviseert.’, aldus Ton.

15 juni 2002

Opening van ons eigen, nieuwe gebouw ‘De Schalmei’. 3500 uren eigen werk in 40 weken. Onze gemeente gaat aan de slag onder het motto:

Het ledenaantal groeit in de daaropvolgende jaren gestaag.

15 mei 2006

De missie, visie, identiteit en het werken vanuit de vijf doelen worden vastgesteld en bepalen de koers  van de gemeente tot op dit moment. In 2006 wordt een extra noodunit geplaatst met 2 lokalen om meer ruimte te bieden aan zondagschool, jeugd en andere activiteiten.

2008

De gemeente groeit en het gebouw lijkt al weer te klein. Speciale diensten verschuiven naar de avond. We staan voor nieuwe uitdagingen: nieuwbouw elders of verbouw van het huidige pand? Vaste voorganger? Voldoende ruimte voor de zondagschool? In vetrouwen op God, bouwen wij in Zijn naam door…

juni 2009

In september 2009 wordt Gijs de Bree onze vaste voorganger. Deze jonge, energieke part-time (60%) voorganger gaat samen met de gemeente op zoek naar nieuwe wegen om Gods Woord uit de dragen in ‘De Maten’.

12 januari 2010

Viering van het 25 jarig bestaan van de Baptistengemeente Kampen als zelfstandige gemeente. Vertegenwoordigers van andere kerken in Kampen zijn aanwezig bij de jubileumdienst. Als aandenken wordt een boekenlegger uitgegeven.

21 november 2010

Jubileumboekje “Geschiedenis van baptistengemeente Kampen”

Voorjaar 2012

Uitbouw met 3 extra zalen en een extra ingang met toiletgroep. Doel: meer ruimte creëren voor de kinderen, zodat ze binnen het kerkgebouw weer een eigen plekje zouden krijgen.  Velen droegen letterlijk hun steentje bij op de vele zaterdagen waarop werd geklust. De tijdelijke unit kon worden verwijderd. Herbestrating leverde extra parkeerplaatsen aan de voorzijde van het gebouw.