Communicatie

Mededelingen
Elke zondagmorgen worden de mededelingen voorgelezen als de dienst begint. Naast mededelingen als ‘wie er preekt’ en wat er aan bijzondere activiteiten te doen is, komen ook persoonlijke noden en blijde gebeurtenissen (zoals een geboorte) voorbij. Heb je zelf een mededeling? Mail die dan uiterlijk vrijdagavond 18.00  uur naar het secretariaat.

Mail
Via de mail worden leden en vrienden op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen binnen de gemeente of de Unie. Mocht je, als lid of vriend, nog geen mail van ons ontvangen, maar wil je dat wel, dan kun je je mailadres doorgeven aan het secretariaat.

Gemeenteblad
Ons maandblad ‘De Schalmei’ verschijnt als regel iedere laatste zondag van de maand. Voor leden en vrienden ligt ‘De Schalmei’ klaar in de hal. Er worden ook niet geadresseerde exemplaren neergelegd voor gasten of bezoekers. Neem er gerust één mee!

Leden en vrienden kunnen ‘De Schalmei’ ook terugzoeken in het digitale archief.

Agenda
Alle bijzondere activiteiten van het hele seizoen, het preekrooster en de kringavonden staan in de Agenda.