Aan de voeten van Jezus

In het Jodendom werd discipelschap uitgedrukt door aan de voeten van een rabbi te zitten en zo zijn onderwijs te ontvangen. Als gemeente willen blijven groeien in discipelschap en aan de voeten van Jezus zitten. In het seizoen 2018/2019 staat het thema ‘Aan de voeten van Jezus’ centraal en zullen we uitgebreid aandacht besteden aan een van de meest fundamentele toespraken van Jezus, de Bergrede.
In de reguliere diensten waarin onze predikant Gijs de Bree voorgaat zal steeds een deel van de Bergrede (Mattëus 5-7) worden behandeld. Het is ons verlangen om zo aan de hand van het onderwijs van Jezus te groeien in discipelschap, dan zullen we meer op Hem lijken.