JONGEREN

JEUGD

Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom op onze jeugdavonden! Deze avonden zijn in de Schalmei – Triangel 1 in Kampen. In principe hebben we iedere 2 weken een jeugdavond op zondag. De avonden beginnen om 19:00 en duren tot ongeveer 21:00. Dit seizoen gaat het om de volgende data:

  • 6 juni
  • 20 juni
  • 4 juli afsluiting

Het is de bedoeling om jullie op een leuke en ontspannen manier te helpen in je relatie met God. We slaan de bijbel open om op zoek te gaan naar wat deze te zeggen heeft over hedendaagse zaken. Tijdens de avonden zoeken wij o.a. verdieping in Gods woord, waarbij de nadruk ligt op het verder ontwikkelen van je persoonlijk geloof, het ontdekken van Gods plan met je leven en zoeken naar je plaats binnen Gods gemeente. Graag willen we elkaar tot steun zijn in deze zoektocht.

SCHATGRAVERS

Naast de jeugd hebben we ook de ‘Schatgravers’. Hoe zit dat? Met de jonge tieners (Groep 7 tot klas 2) bestuderen we de Bijbel. Waarom is de Bijbel waar? Is de Bijbel betrouwbaar? Hoe lees je zelf uit de Bijbel? We leren teksten op te zoeken in de Bijbel, lezen samen en luisteren naar onderwijs hierover. Er is ruimte voor vragen en voor eigen inbreng.

Algemene info: jeugd@baptistenkampen.nl

Meebouwen?

Wil jij meebouwen aan onze gemeente? Kijk op welke manieren jij kan bijdragen.