Anneke financieel ondersteunen

Beste lezer

U heeft geklikt op de link ‘Anneke financieel ondersteunen’. Heel fijn dat u het werk van Anneke in Gods Koninkrijk mogelijk  wil maken.  Wij verzoeken u dat op de volgende manier te doen:

  • Uw bank de opdracht te geven tot een (periodieke) betaling op onderstaand rekeningnummer. Dit kan onder vermelding van ‘zendingswerk Anneke Douma’.
  • Deze opdracht kunt  u online via het internetbankieren-menu aanleveren.
  • Ook kan dit bij uw bank aan de balie worden geregeld. U kunt aangeven of u eenmalig, per maand of per jaar overmaakt.
  • Wij zeggen u namens Anneke hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gegevens rekening

(giro)rekeningnummer:  4806863
Ten name van: Baptisten Gemeente Kampen
Onder vermelding van:  “zendingswerk Anneke Douma”
IBAN: NL75 INGB 0004 8068 63
BIC: INGBNL2A

Een gift voor het werk van Anneke Douma is aftrekbaar van de belasting en voldoet aan de ANBI normen.

Met vriendelijke groet

De Thuis Front Commissie.

tfcannekedouma@baptistenkampen.nl