Anneke Douma

Mecula voor Jezus

portret II

Eind november 2012 is Anneke Douma vertrokken naar Mozambique. De komende jaren zal zij voor zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht werken onder de bevolking van het Mecula-district. Meer weten over het evangelisatiewerk van Anneke Douma? Lees dan de nieuwsbrieven, de gebedskaart of het artikel hieronder! Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Klik dan hier om je in te schrijven.

Anneke financieel ondersteunen?

Gebed \ Prayer

Overig nieuws \ Remaining news

Foto’s en informatie\ Photo’s and information

Wonen
Anneke woont in Lichinga, een stad in het Noorden van Mozambique. Zij heeft daar een woning op het erf van Jan en Bonnie van Stelten, een echtpaar dat hier een boerderij runt. Vanuit deze thuisbasis reist Anneke regelmatig naar Mecula, een dorp in het meest noordelijk gelegen Niassa wildreservaat. Anneke heeft het verlangen in Mecula  een zendingspost te starten. Mecula wordt bewoond door mensen van de YAO stam.

Er is grond aangekocht en het verlangen is om in 2016 drie huisjes (cabanas) voor de medewerkers te bouwen. Ook een leslokaal en voetbalveld zijn voor de toekomst ingepland, sport biedt vele mogelijkheden om contact te maken met de mensen. Anneke is met regelmaat in Mecula om de mensen te vertellen wie God is en wie hij voor de YAO wil zijn. Zij kan – wanneer de huisjes klaar zijn –verblijven in een van deze cabanas.
1
Visie
Voor Anneke is het de tweede periode in het Afrikaanse land. Zij is in 1985 als medisch zendelinge betrokken geraakt bij het Mozambikaanse volk. In 1997 riep God haar terug naar Nederland. In 2012 vertrok ze opnieuw naar Mozambique. In samenwerking met Youth with a Mission brengt zij het Evangelie aan de YAO stam. Deze bevolkingsgroep is gestempeld door vele eeuwen van animisme, voorouderverering, slavernij en islam.

Velen leven in armoede en duisternis. Tot een paar jaar terug waren de YAO een stam die niets wist van het Evangelie. Momenteel is er een toenemende interesse en openheid voor het evangelie en komen mensen tot geloof. Velen ervaren ontevredenheid met eigen geloof en traditie en zoeken naar waarheid.

TFC
Vanuit Kampen is de band met Anneke warm. De thuisfrontcommissie –  tfcannekedouma@baptistenkampen.nl -vormt de verbinding tussen Mozambique en Nederland. Een groep van bidders bidt dagelijks voor het werk onder de YAO en bescherming van Anneke. Jacques en Edith de Vos, Willem en Eveline Visser zijn in 2013 en 2014 op bezoek geweest. Martin en Erica Kalle zijn in de zomer van 2014 met hun gezin op bezoek geweest. Actief meedraaien in het kinderwerk, klussen aan de woning van Anneke, maar vooral bemoediging en samen bidden en spreken over de visie en het werk was tijdens deze bezoeken belangrijk.
3 6
5 4

Contacten
Anneke kent in Mecula  ondertussen vele mensen, nog meer mensen kennen haar. Anneke is gezegend met een alerte geest. Waar een mogelijkheid is om mensen over Jezus te vertellen, neemt ze deze waar.  De inwoners van Mecula staan open voor het Evangelie, hun harten zijn hongerig naar geestelijke waarheid. Dat biedt kansen om Christus te laten zien.
Kinder- en vrouwenwerk zijn twee belangrijke activiteiten in het werk van Anneke. Samen met leden van onze gemeente is het kinderwerk opgezet. Anneke bidt voor meer kinderwerkers. Het vrouwenwerk is kleinschalig maar inhoudsvol. Omdat vrouwen vaak achtergesteld zijn, benadrukt het samenkomen hun waarde en identiteit en bouwt hun geloof in God op.

7

Bidt u mee voor dit werk? Er is een gebedslijst van dagelijkse bidders. Vraag er naar bij de thuisfrontcommissie of mail naar tfcannekedouma@baptistenkampen.nl

89

Cabanas voor Mecula

In oktober 2015 is een actie gehouden om het mogelijk te maken cabanas – kleine hutten  – te bouwen in Mecula. Dit omdat enkele gezinnen, één uit Mozambique en twee uit Chili, hebben aangegeven met Anneke een zendingsteam te willen vormen.

Om deze mensen te huisvesten zijn huizen nodig. Er zijn twee cabanas deels afgebouwd en het is de bedoeling dat voorjaar/zomer 2016 de derde wordt gebouwd. Ook een alpendre (overkapping) als plek van ontmoeting, kinderwerk en Bijbelstudie willen we met elkaar realiseren.
Helaas is, door tegenslag en problemen in de samenwerking met een lokale christen, de bouw vertraagd. We bidden dat in de loop van 2016 een start kan worden gemaakt met de afbouw en de bouw van de derde cabana. Gods Koninkrijk is ook voor Mecula.
Een sponsor heeft toegezegd het mogelijk te maken dat naar het terrein van YWAM een brug wordt aangelegd. Een omheining om het terrein zal ook worden gebouwd. Hieronder wat foto’s die het bouwproces weergeven van de eerste twee cabanas.

Hieronder de cabanas zoals die deels zijn afgebouwd.