Werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen in de gemeente die er elk voor zorgen dat de gemeente op volle toeren draait!

Evangelisatie en Activiteitenteam
Binnen de gemeente is het Evangelisatie en Activiteitenteam actief, die zich o.a. richt op het coördineren en organiseren van evangelisatieactiviteiten, bijzondere diensten, samenbindende activiteiten voor de gemeente en het uitdelen van Paas- en Kerstgroeten, met name in de wijk De Maten, de wijk rondom de Schalmei.

Werkgroep Huisvesting
We gaan ervan uit dat de gemeente blijft groeien. Op dit moment bestaat de gemeente uit ruim 300 leden en vrienden. Vanuit de visie van de Raad wordt verwacht dat het aantal leden en vrienden op termijn groeit naar 600. De werkgroep huisvesting onderzoekt de mogelijkheden en brengt advies uit aan de Raad en de gemeente.

Werkgroep kinder- en jeugdwerk
Kinderen Gods Liefde leren en samen zijn Woord leren kennen vraagt afstemming tussen de verschillende onderdelen in het kinder- en jeugdwerk. Steeds samen zoeken naar de beste aansluiting bij de verschillende doelgroepen. Gezamenlijke leerlijnen en activiteiten bedenken en afstemmen op elkaar, dat zijn de kerntaken van deze werkgroep.

Werkgroep Visie en Toerusting
Nadenken over de lange termijn planning van de gemeente, het opzetten van nieuwe cursussen, meedenken met andere groepen in de gemeente, helpen structuren te vinden en te beschrijven, de raad ondersteunen bij thema-avonden: activiteiten die vanuit deze werkgroep worden ondernomen.

Werkgroep Kampen helpt Sofia
De gemeente heeft een partnergemeente in Moldavië, de Baptistengemeente in Sofia. De praktische hulp vanuit onze gemeente bestaat uit de inzameling van kleding (2x per jaar) en (financiële) bijstand voor o.a. landbouwprojecten en een naaiatelier.