Schalmei Bieb

Tijdens het koffiedrinken na de dienst is de bibliotheek open. Hier kunnen boeken, kinder- en tienerboeken
en DVD’s worden geleend. Het lenen van deze boeken is gratis. Voor het uitlenen van een cd, video of DVD wordt een geringe bijdrage gevraagd, zodat er weer geld binnenkomt om nieuwe produkten te kunnen kopen. De uitleentermijn is drie weken.

Reserveren?

STUDIEBOEKEN   BIBLIOTHEEK  DE SCHALMEI    
     
BIOGRAFIEËN    
De meester aan zet (verhalen) Meroff Hand van God in en door gewone mensen.
Anrew Murray: apostel der liefde Choy Opwekkingsprediker 19e eeuw MURRAY.
Zijn hart bleef zacht Anderson Ondergrondse kerk China:  ds.   Samuël LAM.
Parfum in Pakistan. Sheikh Bekeringsverhaal Islamitische vrouw van adel.
Zij durfden anders te zijn. Steven Bijbel verandert CHAMULA-volk Mexico
De hemelse man. Hattaway Chinese christen br. YUN (lijdende kerk)
JOHANNES de HEER Elsman Evangelist in het licht van de wederkomst.
Werken zolang het dag is. Fonteyn Leven en werk van JOHANNES de HEER.
Nicolai Roeblenko (verfilmd boek) Myers Dilemma van Russische schooljongen ROEBLENKO
Keith Green  “No compromise” Green/Hazard Radicale leven legendarische zanger GREEN
Parels voor China Wooding Bijbelsmokkelaar China – strijd/overwinning
In Zijn voetspoor (WWJD?) Sheldon ds. MAXWELL en gemeente volgen Jezus
Dit is pas leven… J. Kits Vijftigjarig avontuur van evangelist KITS.
Paulus, verhaal van een reiziger. Heley Deel leven van apostel PAULUS beschreven.
Met reden geloven. C.S. Lewis studies uit de werken van C.S. LEWIS
Werken voor God……. McClung …bij de duivel op de stoep: Leven van Mc.CLUNG
Opdat wij zouden leven. Jundt JUNDT: evangelist lijdende kerk Rusland
De militaire overjas Marron Lijdende kerk China 1980 – br. TEN SU
Dwars door het vuur Elliot zendelinge Elisabeth ELLIOT in Ecuador
Stilte in het hart Elliot zendelinge ELLIOT: hoe zij God leerde kennen
De roeping A. v.d. Bijl ANNE v.d. BIJL- man voor de lijdende kerk
Vervolgd, maar niet verlaten T.W. Radio Getuigenissen Arabische luisteraars
In het kamp van de vijand Korbel J. KORBEL. Relaas vervolging van Leger des Heils
Het leven van Corrie ten Boom Reimeringer Corrie ten BOOM – strijdster voor God.
In de Arena Kuhn Zendelinge Isobel KUHN in China/Thailand
Overleven in Noord-Korea Estabrooks Levensverhaal van Noord-Koreaans gezin
Vlucht naar het Westen Palmer Joods gezin ontvlucht Nazi-Hongarije 1944.
In dienst van Koning Jezus Winslow Harriet WINSLOW – zendelinge op Ceylon.
Golda Meir – mijn leven Golda Meir MEIR,  premier van Israël, in de   beginfase.
Theodor Herzl Edersheim HERZL, profeet van de staat Israël (1900)
Ik wilde dat ik kon vliegen I.+W.Trobisch Over het leven en werken van fam. TROBISCH
De goeroe is dood Maharaj Leven van ex-goeroe India > Rabi MAHARAJ
Corrie ten Boom Ark boeken Het levensverhaal van Corrie ten BOOM
Judith. Astakhoff Het levensverhaal van JUDITH, Russische Jodin.
En wij hebben het geloof behouden P&E. Vlug Levensbeschrijving echtpaar Peter en Else VLUG.
     
GEBED    
Bidden en ontvangen Rice Evangelist Rice (Baptist): hoe te bidden
Gebed: een heilige opdracht Chambers vragen en antwoorden over gebed.
Gebedsleven (persoonlijkheid) Martinez psychiater en voorganger belicht gebed
Kun je niet één uur met Mij waken? Larry Lea kracht van aanhoudend, voortdurend gebed.
Doeltreffend gebed Jones bidden met kracht/strijd in de hemelse gewesten
Het gebed van de christen de Stem door een man van gebed geschreven
Aanbidding (gebed) Cornwall aanbidding gaat verder dan bidden…..
Bidden:    praten met God Rinker vrouw leerde praten met God, ook in kring
Dagboek:    Leer ons bidden v.d. Berg Bijbelstukken, uitleg en gebed daarna
Laat ons bidden. Nee Watchman Nee: martelaar van de Chinese kerk
Gebed.    Stil zijn voor de Heer v. Baaren brochure over intentie van gebed
Doeltreffend bidden Sanders brochure met 21 korte studies over gebed.
     
HEILIGE GEEST    
Heilige Geest als persoon op aarde Medema Wat zegt de Bijbel hierover?
De Heilige Geest v.d. Geest Heilige Geest overal vernieuwend aanwezig
Opwekking begint bij jezelf! Stegen Hemels vuur (H.Geest) tegen kou in de kerk
De Heilige Geest Torrey bekende prediker Torrey, met preken daarover
In het spoor van de Geest Bennet o.a. genezing door de Heilige Geest
De Geest en ons temperament LaHaye hoe kunnen mijn en Gods Geest samengaan
Geestesdoop en tongentaal Schep exegese en praktijk door Geref. predikant
Doop met de Heilige Geest Molenaar exegese en praktijk door Geref. dominee
Spreken in tongen Dalton uitleg van de tongentaal – Heilige Geest
Wonderen in deze tijd E.O. div. onderwerpen m.b.t. werk Heilige Geest
Pinkstergeest en tijdgeest ds.Dijk dominee schrijft over christendom jaar 2000
De doop met de Heilige Geest ds. Molenaar diepgaande uitleg/gebeurtenissen toen en nu
Wordt vol van de Geest Modersohn Vermaan aan Christenen, wie kracht ontbreekt
Doop H. Geest – identiteit gemeente Hellinga brochure:  Identiteit gemeente   (Baptist ds.)
Patmos, waar de hemel openging Schlink zie  Studie: (wordt) vol v.d.   Heilige Geest
     
ISRAËL    
De geschiedenis van Israël Buitkamp uitvoerige beschrijving met tekeningen e.d.
De geschiedenis van Israël Beek idem
De geheimen van de offers Koekkoek offerdienst O.T. in Israël (vragen/uitleg)
Brandpunt Israël Pülz verhoudingen in het moderne Israël
Israël, onze oudere broeder v. Barneveld visie op Israël, uit Bijbels oogpunt bekeken.
Israël, je kunt er niet omheen v.d. Poll gemeente en Israël
Israël en de Palestijnen Naftaniel tien moeilijke kwesties belicht
Geen toekomst zonder Israël Vollenhoven Gods heilsplan voor Israël en de volken
De dag breekt aan Lambert toekomstverwachting en Bijbelse profetie
Wie heeft recht op land van Israël? De Haan veel besproken vraag
Van Pascha tot Loofhutten Warnock feesten in Israël
Om Jeruzalem komt niemand heen Malgo Jeruzalem middelpunt Gods handelen
Op weg naar het Koninkrijk Vollenhoven Israël en de volken in Bijbels perspectief
Twaalf Joden vinden de Messias Hoekendijk eenwording van Joden en de christenen
Bloed aan onze handen Brown tragische geschiedenis Kerk en Joodse volk
Operatie Exodus Scheller Bijbelse profetieën in vervulling voor Israël
De strijd om het beloofde land Lambert verhouding Israël-Arabieren breeduit bezien
Israël, de gemeente en het verbond v.d. Poll verbondsgeschiedenis Joden en heidenen
Volgend jaar in Jeruzalem v.d. Poll handboek verhouding Joden en Christenen
Leven voor Jeruzalem Chouraqui Herinnering aan inlossen Bijbelse opdracht
Jeruzalem, stad van spiegels Elon Verleden en heden “tragisch waanzinnige stad”
Om je tranen te lachen W. De Lange Brieven uit Israël (over het leven in Israël 1980)
Van    Noach tot Christus de Telder Geschiedenis Israël en buurvolken – chronologie
Golda MEIR – mijn leven Meir een biografie – zie bij biografieën……….
Th. HERZL- profeet v.d. staat Israël Eldersheim een biografie – zie bij biografieën………
     
HUWELIJK en SEXUALITEIT    
Vrijen is makkelijker dan praten Kivive Gereformeerd jongerenblad over sexualiteit
Gelukkig getrouwd? Huggett Vernieuwing in je huwelijk
Met vreugde vrouw zijn I. Trobisch Gods bedoeling voor de vrouw
Het christelijke huwelijk Christenson Handboek voor gelukkig/stabiel huwelijksleven
Bouwen aan een gelukkig huwelijk Crabb Duidelijke bijbelse visie huwelijk/persoonlijkheid
Samen winnen in je huwelijk Mol Conflicten oplossen, groeien in je huwelijk.
Open en bloot (christelijke visie) Scott Openhartig, prikkelend, boeiend boek over sex
Ik ben met jou getrouwd W. Trobisch Man en vrouw in het huwelijk
Wat zegt Bijbel rond het huwelijk? v. Veluw themapreken dr. Veluw Hoeksteen IJsselmuiden
Het huwelijk een verbond D. Prince Sleutel huwelijk = toewijding (vanuit de Bijbel)
Verliefd, verleid, verkocht Fouchina Pas op voor loverboys, is de boodschap.
Twee worden één. Navigators Bijbelstudies over huwelijk en gezin
Kostbaar en kwetsbaar Mudde Verliefdheid en konsekwensties (in Christen-zijn)
Liefde moet je leren W. Trobisch raad, hoe als jongeren met elkaar om te gaan.
Verkering de Vries Hoe ver mag je gaan  (en andere   vragen)
En toch hoorden we bij elkaar Thomas De tragedie als een van de partners vroeg sterft
Ik had een meisje lief W. Trobisch Briefwisseling christelijke Afrikaanse leraar
Meer dan liefde de Vriese Nadenken over het christelijk huwelijk.
Trouw en teder Alie Hoek Sexualiteit in het huwelijk
Het 60-minuten huwelijk Parsons Een uur om je huwelijk diepgaand te vernieuwen.
Verdriet in het huwelijk de Vriese Studies over scheiden en hertrouwen.
Gewoon goede vrienden? Hugett Bezinning voor jongeren rond vriendschap en sex
Het wonder tussen man en vrouw LaHaye Sexualiteit in huwelijk, gezien vanuit de Bijbel
Bedreigende hartstocht Hall Strijd van vrouw tegen pornografie in gezin.
     
OCCULTISME    
Kind en occultisme Matzken (Je moet niet) spelen met het occultisme
De nieuwe wereldorde White Over New Age en de nieuwe wereldorde
Twee Heren v.d. Smitte Alternatieve geneeswijzen (God of….?)
New Age en christelijk geloof Dieperink Invloed van New Age op de kerk.
New Age, esoterie en evangelie. Minderhoud Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving.
Misleid door de New Age Baron Ervaringen van New Age prediker en bekering
Het occulte is dichtbij…. Matzken Invloeden op het spelende, lezende, kijkende kind
Het domein van de slang Ouweneel demonie, spiritisme, toverij enz.    t.o. de Bijbel
Hypnose en de christen Bobgan Is hypnose occult?  Is het Bijbels?
Wat bezielt ze? S. v.d. Land Boek over “stille krachten”, zoals spiritisme.
Bedrogen door de wereld Noordzij Ex-goochelaar over beïnvloeding en misleiding.
Wezens uit onzichtbare werelden van Dam Demonie en bevrijding.
Als het licht duisternis is v.d. Smitte onthullende feiten over New Age/occultisme
     
OPVOEDING/GEZIN    
Zelfstandig worden v.d. Horst Groeien in jezelf, naar anderen en naar God
Kracht en ruimte voor vrouwen Annot Ontwikkeling van meisje naar volwassen vrouw.
Ik ben zestien Trobisch diverse brieven van jongeren worden beantwoord
Routeplanner  van 🙁 tot 😉 Bikker over relaties binnen het gezin
Routeplanner van nestgeur tot deo Bikker uitdaging ouders: gesprek met kinderen van 12-18
Conflicten, hoe ga je er mee om? Hugget Creativiteit, verantwoordelijkheid, compromissen.
Bekijk het maar, MAM! Mühlan Opvoedingstips voor ouders van tieners.
Met je kinderen praten over God Osborne Geloofsopvoeding.
Ouders met gebroken harten White Kinderen in de problemen/schuldgevoel ouders.
Kleur en leven Nijburg Opvoeden in een multiculturele samenleving
De wereld in huis Knevel Het christelijk gezin en televisie.
Als David je vader is. Stortenbeker Problemen door foute relaties en gezag in gezin.
Opvoeden: een opgave Narramore Bijbelse taal over taak van ouders over opvoeden.
Een handvol kinderen E. Vlug Kinderpastoraat, zoals dat gaat
Daar ben je moeder voor Lemstra Moeder van vier kinderen vertelt.
Als onze kinderen niet meer naar de kerk   gaan. Bouma Troost daarin en mogelijke oorzaken bezien.
Jezus voor een nieuwe generatie Ford Jongeren in een postmoderne wereld bereiken.
Nieuw licht ter Horst Over liefhebben, opvoeden en troosten
De christelijke opvoeding LaHaye Volgens de zgn. Temperamentenleer.
Te klein om over het hoofd te zien Stafford Waarom kinderen de grote toekomst zijn
Geloven met kinderen Biesinger Aanwijzingen voor moeders en vaders
Ik wil er ook bij horen Hasselaar Weerbaar worden tegen pesten
Het christelijk gezin Christenson handboek voor gelukkig/stabiel gezinsleven.
Vragen om andermans problemen Velema Het verhaal van een adoptie.
Uit de mist Diks Verhalen van ouders met autistisch kind.
     
STUDIE DIVERSE ONDERWERPEN    
De verborgen kracht W. Trobisch Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde
De vrijmaking van de Geest W. Nee Door verbrokenheid dienstbaar kunnen zijn
Leven door de Geest Schaeffer Echt christelijk leven in de praktijk
Geef nooit op! Verwer Erken je fout… bekeer je… sta op en ga door!
57 redenen Bijbel is Gods Woord Meldau Waarom geloven dat de Bijbel Gods Woord is.
Hij is er en Hij spréékt Schaeffer Niet-christelijke kennisleer versus geloven.
Gesprek rondom de Bijbel Krol De dynamiek van kleine groepen
Opwekking Spurgeon Deel van de nieuwe vertaalde preken Spurgeon
Wie is God (tempel of moskee) Davidson Confrontatie tussen afgod en God (JAWEH).
Patmos, waar de hemel openging. Schlink Een boodschap, vol van de Heilige Geest.
Hoe de volmaakte wil van God vinden Lindsay Wat is het plan van God voor ieders leven?
Rondom de enge poort Spurgeon Voor zoekenden, dichtbij Gods Koninkrijk zijnde
Jehova’s getuige: mag ik ook…. Fijnvandraat Waarschuwend woord tot de Jehova getuigen
Het behoud van de ziel W. Nee Duidelijke taal van martelaar v.d. Chinese kerk
Christelijk heidendom & evangelie ds. Poot Laksheid en lauwheid in de gemeentes van Jezus
De profetenmantel v. Balen Leven van Elia, Elisa en Jona belicht.
Verzoening-Vervulling-Verwachting Schouten Over bekering, vervulling met de Geest, profetie.
Evang. vernieuwing in de gemeenten Krol Waar begin je aan en waar eindigt het?
De charismatische verwarring Mc.Arthur Invloed charismatische beweging en eenheid.
Marsorders voor de eindstrijd ten Boom Weest waakzaam, bereid. De Heer komt spoedig!
Het kruis van Golgotha Penn Verdieping in het offer van Jezus voor de mens.
De dromen van Hebron Pirson Welke reden had Jacob om Jozef te passeren?
Bijbels beeld woordenboek v. Deursen Uitleg bij en met vele mooie afbeeldingen.
Hooglied v. Deursen Verklaring van de teksten in Hooglied
Veertig dagen – veertig woorden Winter Wat één woord in de Bijbel al duidelijk kan maken
Wijs met de Bijbel de Kok 16 thema’s voor geloofsgesprek
Marcus 14, 15 & 16 van Ruler Overdenkingen van bekende Hervormd theoloog
Hoger onderwijs Versteeg Bijbeloverdenkingen
De 1e brief aan Timothëus v.d. Berg Het bewaren van de gezonde leer (Bijbelstudie)
De brief aan de Thessalonicenzen v.d. Berg Wees nuchter, rustig en bid (Bijbelstudie)
De 2e brief aan de Thessalonicenzen v.d. Berg Leven naar de wil van God (Bijbelstudie)
Brief van Jacobus Plooy Geloven met de daad erbij.
Ontmoetingen met Jezus Vreugdenhil Geloof en discipelschap.
Voor eeuwig behouden! Ironside Over de zekerheid van de behoudenis.
De brief van Jacobus K. Goedhardt Studies over de brief van Jacobus
Christus in mij. Simpson De enige heiligheid is die van Christus in ons.
Als het anders gaat dan u denkt Bijker De eerste brief van Petrus belicht.
Een nieuw begin (Pascha) Slagter Gedachten n.a.v. het Pascha
Jefta Slagter Verwerping en verlossing/geloof en gelofte
David en zijn helden Slagter Zalving van David en wat daarna gebeurde
Abraham en Isaak Slagter Waar is het Lam ten brandoffer?
De blindgeborene Slagter Naar aanleiding van Johannes 9
Ik ben Jozef Stier Vernedering, verwerping, dood en toch levend
Veelbetekenend! Slagter De acht tekenen in het Johannes-evangelie
Rijkdom! Slagter De positie van de gelovige.
De zeven gemeenten Ketting Openbaring 2 en 3
Ik, Ik BEN, Die met u spreekt Slagter De “Ik ben” uitspraken in het Johannes-evang.
Papieren Predikers I Kl. Haneveld Boek Job/Evang. Mattheus/Het oude huis
De duif v.d. Vlist Oprecht als de duif
Gelijkenissen van Jezus Schippers Mooie uitleg over de gelijkenissen
Gods bemoeiingen- Israël & volken Rossier Bijbelstudie over Hosea en Maleachi.
Wegen ten leven Velema Bijbelwoorden voor de praktijk van elke dag.
Ja, kom binnen Heer. Berents Huisvrouw schrijft over haar relatie met God.
De Tabernakel Joh. De Heer Betekenis van de tabernakel uitgediept.
Romeinen 9, 10 & 11 Stier Bijbelstudie met bewogenheid voor Israël
Lucas zegt er het zijne van. Visser Reeks radio-uitzendingen 1985, op papier.
Op verkenning Nieuwe Testament den Boer Evangelie bestuderen én er naar leven.
JOB     Geloven en lijden om niet v.d. Dussen Geloven en lijden om niet – of toch niet?
Geestelijke wapenrusting v.d. Veer Over geestelijke strijd en de wapens daartoe.
De Oogst der Aarde Luyben De opname der gemeente.
Wie was Jezus eigenlijk? Hakvoort Bloemlezing uit historische verslagen (Bijbels)
Kreatieve Bijbelstudie Telos Handboek voor het leiden van Bijbelstudiekringen
Dokter Lucas Lindeboom Lucas, de schrijvende arts van de Bijbel.
Oriëntatie in het Nieuwe Testament den Boer Theologie in Reformatorisch perspectief
Nederigheid Murray Jezus zei: leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben.
Hoe zal het aflopen? Houwing Boekje over de eindtijd: Bijbel geeft antwoord.
De zeventig weken van Daniël 9 Slagter brochure over Tekenen der tijden.
De tabernakel v.d. Lugt brochure over de Tabernakel: Openbaring Gods
Geweld in het Oude Testament Meinema brochure:  aan de rand v.d.   kerkelijke praktijk
De betekenis van het bloed de Haan brochure door arts en prediker geschreven.
Geloven is weten Rhoton Veel vragen, met veel doorleefde antwoorden.
De vernieuwing van mijn denken Hendriksen Geloofsgetuigenis met hartverwarmende verhalen
Het Christendom Pawlowsky Ontstaan, geschiedenis, achtergronden, inhoud.
De toekomst in Bijbels licht Niemeyer Profetisch belicht boekje van het Zoeklicht
De betekenis van geest, ziel, lichaam A.v.d. Zande Pastorale cursus
Van binnenuit Crabb Werkelijke verandering is mogelijk.
Wat gebeurde & spoedig gebeuren zal Malgo Profetische beschouwingen over de eindtijd.
De zondagswet Marcussen Een geweldige crisis komt. ”Openbaring” er naast.
Het kennen van de Allerhoogste Tozer God dieper en beter leren: kennis is noodzaak.
Atlas van de Bijbel Mulder Prachtig boekje met prima uitleg en plaatjes.
De Davinci-code (antwoord op..) Mc.Dowell Een zoektocht naar antwoorden n.a.v. boek/film
Man naar Gods hart Langhenkel De rol van de man in Gods ogen.
Verlangen naar heiliging Bridges God zegt: Weest heilig, want Ik ben heilig”.
De brieven van Petrus en Judas v.d. Brink De Bijbel Open – EO radioprogramma.
God als mens Mc.Grath Overdenkingen n.a.v.  de komst van   Jezus
Rijker dan u denkt Bijker De brief aan de christenen in Efeze.
Levenslessen Lucado Studies over Vrede en Vertrouwen
Levenslessen Lucado 1 en 2 Petrus – Kracht in beproeving
De strijd in de hemelse gewesten Nunn Geestelijke strijd satan-mensheid
Woord & Geest Pawson Het Woord, de ervaring en de balans
Niet buiten Hem om Bijker Bijbelstudies voor geloofsverdieping
Gelijkenissen, wonderen en tekenen Welch Evangelie in het licht van Gods plan.
Zefanja v. Leeuwen zeer brede verklaring van een bijbelgedeelte.
De 1e brief van Petrus Heijkoop Een verklaring daarvan, door een theoloog….
Het Allerheiligste-Ziende op Jezus Murray Verklaring van: de Hogepriester op Gods Troon
Openbaring van Jezus Christus Malgo boek Openbaring bekeken en uitgelegd
De kracht van Jezus’ bloed Murray Zeer opbouwend en diepgaand boek !
Verreweg het beste Hough De Christen en het sterven (en erna).
Het boek Esther (uit de Bijbel) Ouweneel Bewijs van Gods voorzienig handelen.
Levend bewijs Petersen Een natuurlijke manier van evangelisatie
Maninne Karssen Relatie van de vrouw tot God
Het begin van het einde Lahaye Eindtijd in het licht van Bijbelse profetieën
Toeval of leiding Driest Is het toeval dat je bestaat?
     
TOERUSTING – EVANGELISATIE    
Levend bewijs Petersen Een natuurlijke manier van evangelisatie
Meer dan timmerman Mc.Dowell Bewijs overtuigen deze schrijver van Jezus=God
Uitleggen wat je gelooft McGrath Leren geloof uit te leggen aan buitenstaanders
Apostel broodnodig Jongboom Zou ik christen durven zijn in deze tijd?
De Rode Loper Roelevink Ongewone gesprekken over geluk, geloof e.d.
Wat beweegt onkerkelijke John/Anita Strobel Vrienden-familie bereiken met het Evangelie.
Aanvechting en overwinning Rohrbach Verzoekingen, aanvallen: wie kent ze niet?
Hoe blijft een kind van God vol vuur? Malgo brochure over Terug naar de eerste liefde.
De hemel is dichtbij Medema Waar het écht om gaat in het christelijk geloof
In Zijn voetspoor Sheldon ds. Maxwell en gemeente: Wat zou Jezus doen?
De Koninklijke weg Gosker Een vertelling tot opbouw, rijk aan gedachten.
Genieten van Gods nabijheid Johnson Vertrouwelijke omgang met God, elke dag.
Niet ik, maar Christus C. ten Boom Gods reddende liefde voor iedereen
Het beste deel komt nog C. ten Boom Troostwoorden voor zieke en stervende mensen
Doelgericht leven Warren Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Pseudo discipelschap Verwer Inzicht in wie géén discipel van Jezus zijn…..
“De Klim” Christen-zijn niet makkelijk Verwer Volledige toewijding, met z’n vele problemen.
Eerste liefde Bright Opnieuw verlangen naar God uitdiepen.
Overwinnend leven in Christus Ness Tussen leven in het vlees en leven uit de Geest.
Honger naar echtheid Verwer Echtheid willen zien in anderen en bij jezelf.
Een Boodschap van Overvloed C. Ten Boom Radiotoespraken van Corrie ten Boom, op papier.
Eindbestemming Lemmons Bijbelse getuigen van omgaan met leven en dood
God houdt Zijn Woord ds. De Winkel Het verbond tussen God en mensen
JA!    Ervaren radikale vernieuwing. Palau Vier waarheden, die geloofsleven vernieuwen.
De Boodschap en de Kloof E.O. Brengen van Evangelie in postmoderne tijd.
Wie zal Ik zenden? Nee Chinese voorganger met profetie voor de kerk
De kracht van proclamatie D. Prince De bovennatuurlijke kracht van Gods Woord.
Nader tot de Vader Bevere Intimiteit met God – door relatie
Als de olifanten dansen Estabrooks Kerk niet verpletterd bij toenemende druk?
Liefde, aanvaarding en vergeving Cook Gemeente van Cook wil serieus zoutend zout zijn.
Geliefd kind Velema Twee ex-prostituees vertellen hun verhaal.
KASSA !     Werkboek Burkett Chr. Werkboek voor de huishoudportemonnee
Visserslatijn. Scheele Handboek voor nieuwe Evangelisatie.
Stof tot Hoop A&B. Plass Handen en voeten van Jezus in Bangladesh
Signalen van Hoop TW Radio Impressies radiozendingswerk in Angola
De wereld van het geloof v.d. Land Wat je beleeft met christenen in andere landen
Leven met Jezus van dag tot dag Ortiz Leven met Jezus is geen godsdienst, maar relatie
Niet ik. Lohmann Hoe word je vrij van je  “Ikke”   ….
Omgaan met zonde en schuld ds. Heij Verhalen uit de praktijk.
De nieuwe GAVENTEST. Schwarz Ontdekken van geestelijke gaven en die inzetten
Creatieve levensplanning Donders Ontdek en ontwikkel je talenten in beroep/privé
De leider als coach Donders Medewerkers uitdagen en stimuleren
Zalig de vredestichters Sande Bijbelse gids voor het oplossen van conflicten
Zo word je een aanstekelijk christen Hybels Anderen aansteken met je geloof in Christus.
Zijn Oogappel. B. Plass Ontdekken van Gods liefdesplan met ieder mens.
NETWERK Hybels De juiste mensen op de juiste plaatsen in de kerk
Wat het BESTE te doen in de kerk Bugbee Ontdekken van je geestelijke gaven en de passie.
Gods plan voor uw geld D. Prince Aanwijzingen voor je bezit, vanuit de Bijbel.
Opwekking begint bij jezelf ! Stegen Hemels vuur is hét middel tegen kou in de kerk
Geschiedenis Baptisme in Nederland van Dam Van 1845 – 1979 beschreven, met foto’s erbij.
Wie is uw vader? Pé de Bruin Geboren worden in de tijd – en in de eeuwigheid.
Terug naar de basis Goedhardt Fundamentele waarden van het christelijk geloof.