Gemeentestructuur

In een baptistengemeente vormt de ledenvergadering het hoogste gezag. De ledenvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden. De raad van oudsten neemt de dagelijkse beslissingen. Belangrijke kwesties worden door de raad voorbereid en aan de gemeentevergadering voorgelegd. De raad vergadert regulier elke eerste en derde dinsdag van de maand. We hebben een vaste voorganger, Gijs de Bree. Elke oudste heeft een of meerdere taakvelden onder zijn hoede en is het aanspreekpunt voor alle daaronder vallende activiteiten.

Contactgegevens oudsten