Gemeentestructuur

Wij geloven dat wij als leden van de baptistengemeente samen geestelijke verantwoordelijkheid voor de gemeente hebben. In de ledenvergadering worden daarom de belangrijke beslissingen genomen.
De ledenvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden. De raad van oudsten vormt het dagelijks bestuur. Belangrijke kwesties worden door de raad of in commissies voorbereid en tijdens de gemeentevergadering aan de gemeente voorgelegd.
De raad vergadert normaal gesproken elke eerste en derde dinsdag van de maand. We hebben een vaste voorganger, Maurits Luth. Elke oudste heeft een of meerdere taakvelden onder zijn hoede en is het aanspreekpunt voor alle daaronder vallende activiteiten.

Contactgegevens oudsten