Diensten

De zondagmorgendienst begint om 10.00 uur en duurt meestal tot 11.30 uur. De zaal is open vanaf 9:30 uur. Om 9:50 uur gaan we zingen, daarna een gebed, zingen, kindermoment, de collecte, wat uitgebreider zingen, schriftlezing en de preek, we bidden met en voor elkaar en na de zegen drinken we nog gezellig een kop koffie of thee. Wie er preekt kun je vinden onder Agenda. Centraal staat de ontmoeting met God en met elkaar. Je kunt na de dienst altijd vragen stellen aan één van de oudsten of één van de gastvrouwen. Ze zijn herkenbaar aan een witte badge.

Tijdens de diensten is er crèche en zondagschool. Lees meer...»

Ben je doof of slechthorend en wil je graag onze diensten bezoeken? Lees meer...»

De viering van het Avondmaal houden we op de eerste zondag van de maand. Lees meer...»

Kinderen van 0 – 3 jaar kunnen vanaf 9.45 uur naar één van de nevenruimten worden gebracht. De baby’s hebben hun eigen ruimte. De peuters worden opgevangen in de peuterspeelzaal in het gebouw. De kinderen van 4 – 12 jaar gaan eerst mee in de dienst. Na het kindermoment gaan zij onder begeleiding van de zondagschoolleiding naar hun eigen ruimtes. Je kunt dan rustig even meelopen met je kind en later weer terugkomen in de dienst. Elke eerste zondag van de maand is er Kinderkerk voor groep 1 t/m 6. Ze gaan dan voor de dienst al naar hun eigen ruimtes.
Neem dan contact op met onze coördinator doventolkteam, Mariska Vos, via doventolk@baptistenkampen.nl. Er is een ringleiding aanwezig.
Acht keer per jaar in aansluiting op de zondagmorgendienst en vier keer per jaar in een speciale avonddienst, die om 19.00 uur begint.