Cursussen


De introductiecursus ‘Meet & Greet’ is bedoeld voor iedereen die de baptistengemeente Kampen beter wil leren kennen. In een zevental avonden wordt uitgelegd wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: ‘de Bijbel als fundament’, ‘Jezus Christus centraal’, ‘het doel van de gemeente’, ‘de geschiedenis van het baptisme’ en ‘hoe gaan wij om met doop en avondmaal?’.

We staan in de cursus niet alleen stil bij de genoemde onderwerpen, maar willen ook investeren in elkaar. Zo biedt de cursus de gelegenheid de gemeente te leren kennen, maar tegelijkertijd is er de ontmoeting met anderen.
De cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de baptistengemeente aan de Triangel 1.

Cursusdata najaar 2018
18 september
2, 16 en 30 oktober
13 en 27 november
11 december

Aanvang
19:45 uur met koffie en thee

E-mail: meetandgreet@baptistenkampen.nl

Graag nodigen we jou namens de raad uit voor een aantal thema-avonden: Dopen, wat is dat?
Deze speciale avonden voor vrienden en andere geïnteresseerden van de gemeente worden georganiseerd op

  • dinsdag 2 april
  • dinsdag 16 april
  • dinsdag 7 mei

Deze avonden vinden plaats in de Schalmei, Triangel 1 te Kampen. De avonden zullen om 20:00 uur starten en tot uiterlijk 22:00 uur duren. De avonden horen in principe bij elkaar, maar als je één van de avonden bent verhinderd, ben je natuurlijk alsnog de andere avonden van harte welkom.

Wat bespreken we?
We zien er naar uit om samen na te denken over het vraagstuk van de doop op geloof / de doop door onderdompeling en wat de Bijbel hierover leert.
Op de eerste avond zullen we kijken naar de belangrijkste teksten over de doop en welke gevolgen we hieruit kunnen trekken. Op de tweede avond zullen we zien hoe de kerk hier verder mee is omgegaan in haar geschiedenis en waarom er onduidelijkheden over zijn ontstaan. Op de derde avond zullen vooral jouw eigen vragen centraal staan, waarbij we willen zorgen voor een ontspannen en vooral ook veilige atmosfeer met de mogelijkheid tot verder persoonlijk gebed en/of gesprek.

Wat is het belang van nadenken over de doop?
‘Dopen’ is in de Bijbel en ook in onze gemeente een heel belangrijk onderwerp, maar waar dus tegelijk ook heel veel vragen, enorme discussies en zelfs persoonlijke worstelingen over kunnen bestaan door wat vroeger geleerd is. En dat terwijl de Bijbel ons zoveel wil leren over het belang van de doop in het gemeenteleven. Misschien heb je helemaal nog niet zoveel kennis van de doop. Dit kan een geweldige investering worden in je verdere wandel met de Here Jezus!

Indien je geïnteresseerd bent geraakt, zien we graag je aanmelding voor 1 april a.s. per e-mail of telefoon tegemoet.

E-mail: onderwijs@baptistenkampen.nl / b.satijn@outlook.com
Telefoon: 06-20500662
Bart Satijn en Gerrit van Valen


Jezelf en anderen beter leren kennen? Meer ontdekken van Gods gaven voor jou persoonlijk? Zien hoe God ons allemaal als bouwstenen kan gebruiken en hoe mooi we elkaar aanvullen? Kom dan naar de Samen Beter Bouwen cursus!
Ontdek welke plek God voor jou bedoeld heeft en hoe je daar het beste tot je recht komt. Investeer 5 avonden in jezelf.  Samen kijken naar jouw plek in de gemeente. Als je werk in Gods Koninkrijk doet dat bij je past, raak je niet opgebrand!

Marliek geeft les op basis van het boek ‘Samen Beter Bouwen’ van Jan Baan. Er is genoeg gelegenheid om door te praten over jouw persoonlijke verhaal. De avonden beginnen om 19:30 uur  in de Schalmei.

Cursusdata

We starten om 19.30 in de schalmei.

Voorwaarden om mee te doen:
1 Je weet zeker dat je een kind van God bent.
2 Je bent als lid of vriend verbonden aan onze gemeente.
3 Je bent bereid om elke week iets huiswerk te maken.
Er is dus geen leeftijdsgrens!

Doel van de cursus:
Samen ontdekken hoe mooi en hoe verschillend God ons heeft gemaakt.
Ontdekken wat jij beter niet of misschien wel kunt doen tot opbouw van Gods gemeente.

Werkwijze:
Samen ontdekken wat je geestelijke gaven, je stijl van werken en je verlangen is, om een plekje in de gemeente te vinden dat bij je past.

Aanmelden kan op zondag via de lijst in de hal en via samenbeterbouwen@baptistenkampen.nl.

Informatie kun je krijgen bij Marliek Kwakkel en Margreet Vink.

Jij en ik, Zijn gemeente dus samen beter bouwen aan Zijn gemeente.