Bidstond en Kringen

Bidstond
Buiten de grote vakanties om is er iedere week een bidstond. De ene week is de bidstond op maandag, de andere week op woensdag. Kijk op de agenda om te zien op welke dag de bidstond deze week gehouden wordt.

Maandag
Op deze bidstonden bidden we speciaal voor alles wat er leeft binnen de gemeente. Er is tijd om God groot te maken, voor en met elkaar te bidden, om zorg en vreugde te delen in gebed, een lied of een woord.
Deze bidstond is op de maandagavond in de Schalmei, van 19.30 tot ca. 21.00 uur.

Woensdag
Deze gebedssamenkomsten hebben een open karakter. Je kunt elk gewenst moment de kerk binnenlopen om mee te bidden. Dus ook als je maar even tijd hebt, kom dan toch.
Verootmoediging, aanbidding, proclamatie van Gods Woord, luisteren naar Gods Geest in de stilteruimte, gebed met en voor elkaar en het oefenen met de gaven van de Heilige Geest zijn onderdelen van deze gebedssamenkomst.
Deze bidstond is op woensdagavond in de Schalmei, van 20.30 tot ongeveer 21.45 uur.

Kringen
In de kringen komen gemeenteleden en vrienden door de week bij iemand thuis samen om elkaar te ontmoeten, bemoedigd te worden vanuit Gods Woord en elkaar tot hand en voet te zijn. We vinden deelname aan een kring erg belangrijk en gaan er vanuit dat leden en vrienden zich aansluiten bij een kring die bij hen past. Er is op praktisch elke avond in de week een kringavond. Ook is er een kring op woensdagmorgen. Meestal komt een kring eens in de veertien dagen bij elkaar. Er zijn ook speciale doelgroepkringen zoals de Parels, onze kring voor anders begaafden.

Overzicht kringen incl. contactpersonen

Meer info? kringen@baptistenkampen.nl