Cursussen


De introductiecursus ‘Meet & Greet’ is bedoeld voor iedereen die de baptistengemeente Kampen beter wil leren kennen. In een zevental avonden wordt uitgelegd wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: ‘de Bijbel als fundament’, ‘Jezus Christus centraal’, ‘het doel van de gemeente’, ‘de geschiedenis van het baptisme’ en ‘hoe gaan wij om met doop en avondmaal?’.

We staan in de cursus niet alleen stil bij de genoemde onderwerpen, maar willen ook investeren in elkaar. Zo biedt de cursus de gelegenheid de gemeente te leren kennen, maar tegelijkertijd is er de ontmoeting met anderen.
De cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de baptistengemeente aan de Triangel 1.

Cursusdata najaar 2018
18 september
2, 16 en 30 oktober
13 en 27 november
11 december

Aanvang
19:45 uur met koffie en thee

meetandgreet@baptistenkampen.nl


Veel mensen worstelen met vragen rond de doop op grond van persoonlijk geloof en door onderdompeling. Gedurende de doopstudieavonden gaan we vanuit Gods Woord en de geschiedenis op zoek naar antwoorden en kunnen vragen over de doop gesteld worden.

Deze avonden vinden plaats in de Schalmei, Triangel 1 te Kampen. De avonden zullen om 19.30 uur starten en tot ongeveer 21.30 uur duren. De avonden horen in principe bij
elkaar, maar als je één van de avonden bent verhinderd, ben je natuurlijk alsnog de andere avonden ook van harte welkom.

Graag zien wij je aanmelding voor 19 januari a.s. per e-mail of telefoon tegemoet. Ook eventuele vragen zijn hierbij mogelijk.

De cursus wordt gegeven door: Rob Duijzer en Niels Snel

Contactpersoon: Rob Duijzer
E-mail: rduijzer@telfort.nl
Telefoon: 06-34395947

Cursusdata

Contact en aanmelden: dopenwatisdat@baptistenkampen.nl


Jezelf en anderen beter leren kennen? Meer ontdekken van Gods gaven voor jou persoonlijk? Zien hoe God ons allemaal als bouwstenen kan gebruiken en hoe mooi we elkaar aanvullen? Kom dan naar de Samen Beter Bouwen cursus!
Ontdek welke plek God voor jou bedoeld heeft en hoe je daar het beste tot je recht komt. Investeer 5 avonden in jezelf.  Samen kijken naar jouw plek in de gemeente. Als je werk in Gods Koninkrijk doet dat bij je past, raak je niet opgebrand!

Marliek geeft les op basis van het boek ‘Samen Beter Bouwen’ van Jan Baan. Er is genoeg gelegenheid om door te praten over jouw persoonlijke verhaal. De avonden beginnen om 19:30 uur  in de Schalmei.

Cursusdata

We starten om 19.30 in de schalmei.

Voorwaarden om mee te doen:
1 Je weet zeker dat je een kind van God bent.
2 Je bent als lid of vriend verbonden aan onze gemeente.
3 Je bent bereid om elke week iets huiswerk te maken.
Er is dus geen leeftijdsgrens!

Doel van de cursus:
Samen ontdekken hoe mooi en hoe verschillend God ons heeft gemaakt.
Ontdekken wat jij beter niet of misschien wel kunt doen tot opbouw van Gods gemeente.

Werkwijze:
Samen ontdekken wat je geestelijke gaven, je stijl van werken en je verlangen is, om een plekje in de gemeente te vinden dat bij je past.

Aanmelden kan op zondag via de lijst in de hal en via samenbeterbouwen@baptistenkampen.nl.

Informatie kun je krijgen bij Marliek Kwakkel en Margreet Vink.

Jij en ik, Zijn gemeente dus samen beter bouwen aan Zijn gemeente.