Rijk met de reformatie

Op 31 oktober van dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Terugkijkend wordt wel gesteld dat daarmee de reformatie is begonnen. Luther beschreef in zijn stellingen wat er in de kerk van zijn dagen niet goed was en suggereerde verbeteringen. Hij kreeg van verschillende anderen bijval en de reformatie kwam op gang.

In dit jubileumjaar willen we vanaf 3 september de vijf belangrijke principes van de reformatie laten passeren in de ochtenddiensten waarin onze eigen voorganger voorgaat. Deze principes zijn fundamenteel voor het christelijk geloof en zijn bekend als de vijf sola’s. De principes luiden namelijk: Sola Scriptura (alleen door de Schrift), Sola Fide (alleen door geloof), Sola Gratia (alleen door genade), Solus Christus (alleen door Christus) en Soli Deo Gloria (alleen tot eer van God).

We zijn rijk met de reformatie en danken God voor wie Hij is en wat Hij ons gegeven heeft in de Bijbel, zijn genade, het geloof en zijn Zoon, Jezus Christus.