Waar wachten we nog op?

Wij, die geloven in Jezus Christus, zijn mensen van hoop. Een levende hoop. We weten dat alle ellende in de wereld niet betekent dat God buitenspel staat, maar dat het lijden in het hier en nu bij dit leven hoort. God werkt met deze wereld naar zijn einddoel toe, ondanks het feit dat we daar soms maar weinig van zien.

We willen hier dit seizoen bij stilstaan om samen te ontdekken wat dat einddoel nu precies is, om te onderzoeken welke fasen er nodig zijn om tot dat einddoel te komen. We kijken niet alleen ver vooruit naar de wederkomst van Jezus, maar staan ook stil bij grote vragen rondom overlijden van geliefden en onze persoonlijke perspectieven na de dood. Hemel en hel, lijden en heerlijkheid, oordeel en bevrijding komen allemaal aan bod vanuit deze centrale vraag ‘Waar wachten we nog op?’ We hopen zo een beter zicht te krijgen op de toekomst die ons nog te wachten staat, om ons leven van vandaag beter op die toekomst te kunnen afstemmen.

Vanaf 3 december zullen de diensten waarin onze eigen voorganger Gijs de Bree voorgaat in het teken van dit thema staan.